Cehennemle İlgili Bazı Hadis-i Şerifler


Cehennemle İlgili Bazı Hadis

Cehennemle İlgili
Bazı Hadis-i Şerifler
 
"Şüphesiz ki
kıyamet gününde cehennemliklerin azap itibariyle en hafif olanı, ayaklarının
altına iki kor parçası konulan ve onların sıcağından beyni kaynayan kimsedir. O
zanneder ki kendisinden daha şiddetli azap gören hiç kimse yoktur. Halbuki o,
onlar içinde azabı en hafif olanıdır."[1]

"Yüce Allah,
azabı en hafif olan kimseye 'dünyada olan her şey senin olsaydı (kendini
kurtarmak için) onu fidye olarak verir miydin?' diye soracak. O: 'Evet' diye
cevap verecektir. Bunun üzerine Allah Teala: 'Ben senden, sen henüz Adem'in
sulbünde iken bundan çok daha kolayını istemiştim. O da, Bana şirk koşmamandı.
Fakat sen şirkten başkasını kabul etmedin.' buyuracaktır."[2]

"Ademoğlunun
yaktığı ateş, cehennem ateşinin yetmiş cüzünden bir parçadır."[3] 

"Sizin (şu
dünya) ateşiniz, cehennem ateşinin yetmiş cüz'ünden bir parçadır."
Ashab:
"Ya Rasülallah,
Dünya ateşi (kâfirleri, fâcirleri azap için) herhalde kâfidir" dediler.
Rasülüllah:
"Cehennem
ateşi (miktar ve sayıca) dünya ateşleri(nin tümü) üzerine altmış dokuz derece
fazla kılındı. Bunlardan her birinin harareti, bütün dünya ateşinin harareti
gibidir."[4]

"Kıyamet
gününde bir kişi getirilip cehenneme atılır da cehennemde onun bağırsakları
derhal karnından  dışarı   çıkar. Sonra o kişi (bağırsakları etrafında) değirmen
merkebinin değirmende döndüğü gibi döner. Bunun üzerine cehennem halkı o kişinin
başına toplanıp da: 'Ey filan! Halin nedir? Sen bize (dünyada) iyilikle emredip
bizi kötülükten nehyeden (bir öğütçü) değil miydin?' derler. O da: '(Evet ben
öyleydim, fakat) ben sizi ma'ruf ile emrederdim; halbuki kendim yapmazdım. Yine
ben sizi münkerden nehyederdim de kendim işlerdim!' diye cevap verir."[5]

"Cehennem
irininden bir kova dünyaya dökülmüş olsa, dünyadakilerin hepsi kokardı."[6]

"Cehennem,
şehvetlerin perdeleriyle örtülmüştür. Oraya şehvetler (irtikâbı) ile (girilir).
Cennet de nefsin hoşlanmadığı ibadetlerle korunmuştur. (Buraya da ibadet
meşakkatleriyle girilir)"[7]

"(Ashabım!)
Cennet, sizin her birinize nalınının tasmasından (ayakkabısının bağından) daha
yakındır. Cehennem de bunun gibi (yakın)dır  (Tâat cennete; ma'siyet de
cehenneme yaklaştırır)."[8]

 

[1]
Buhari, Rikak 51; Müslim, İman 363, 364; Tirmizi, Cehennem 12.

[2]
Buhari, Rikak 49; Müslim,
Müsafirun 51, 52.

[3]
Muvatta, Cehennem 1;
Müsned-i Ahmed 2/ 467.

[4]
Buhari, Tecrid-i Sarih c.
9, s. 50.

[5]
Buhari, Tecrid-i Sarih,
c. 9, s. 51.

[6]
Tirmizi, Cehennem 4;
Müsned-i Ahmed, 3/ 28, 83.

[7]
Buhari, Tecrid-i Sarih,
c. 12, s. 195.

[8]
Buhari, Tecrid-i Sarih,
c. 12, s. 195. Ahmet Kalkan, Kur'an
Kavram Tefsiri.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar