Din Ve İlahiyat


Din Ve İlahiyat

Din Ve İlahiyat

 

"İlâhiyât" sözcüğü her ne kadar arapça ise de
gerek yalın sözlük an­lamı bakımından, gerekse terim ve kavram olarak yahudi ve
hıristiyan kaynak­larına aittir. Dini olmaktan çok felsefi bir terimdir. Batı
dille­rinde (İng.) "Theology" ve (fr. ) "Théologie" diye geçer. Bu dalda
kari­yer yapan­lara da ilahiyatçı (Theologian=Théologien) denir.

Judeo-Chretien güçlerin İslam Dünyası'na
kültürel açıdan da ege­men olmalarından sonra müslüman halkın hıristiyanlık
normlarıyla rûhânî­leş­tirilmesi gayretleri çerçevesinde mahalli terminolojiye
mak­satlı olarak yerleştirilmiş önemli terimlerden biri de "ilâhiyât"
sözcü­ğüdür.

Dolayısıyla bu yabancı terimin İslamdaki "din"
kavramıyla bir iliş­kisi yoktur. İslam ilim çevrelerinde "İlâhiyât" terimi
eskiden "filozoflarca fi­kir olarak ileri sürülen dine dair nazariyeler,
düşünce­ler"

[1]
için kullanı­lırdı.

İslâmî ilimlerde eğitim veren yüksek öğretim
kurumlarına aslında "İslâmî İlimler Fakültesi" gibi bir ad verilmesi gerekirken
hıristiyan ba­tı­nın içerideki temsilcileri -müslümanlara ait olan bu kurumlara-
hıris­ti­yan­lığın bir simgesi olan "ilahiyat Fakültesi" adını maksatlı olarak
yakış­tır­mışlardır. Bu nedenle böyle bir isimlendirme âdetâ camiye ki­lise ya
da havra adını takmaya, medreseye de ruhban okulu demeye benzer. Nitekim
müslüman­ların yaşadığı diğer ülkelerde bunun bir örneği yok­tur.

İslam'daki din kavramının orijinal kapsamını
çarpıtmak amacıyla yola çıkan sinsi odaklarca kutsal değerleri yozlaştırmada
isimlerden baş­lanması bu gayretlerin ne kadar sistematik olarak amaca ulaşmak
iste­di­ğini ve ileriye dönük olarak ne kadar büyük tehlikelerle yüklü oldu­ğunu
göstermek­tedir.

Özet olarak, müslüman kişinin çok iyi bilmesi
gereken gerçekler­den biri de "lahûtilik" anlamında kullanılan "İlâhiyât"
teriminin İs­lâmî ilim­lere ad olamayacağıdır.

[2]

 

 

[1]
Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik büyük lügat, İlâhiyat maddesi. Türdav, İst.
1993 

[2]
Ferit Aydın, İslam'da İnanç Sistemi, Kahraman Yayınları: 31-32.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar