Dinler (İnanç Kurumları)


Dinler

Dinler (İnanç
Kurumları)[1]

 

Dinlerin gruplandırılması, tarihi gelişimleri ve
değişimleriyle -metodolojik bir disiplin içinde- işlenmesi, esasen kapsamlı bir
dinler ve mezhepler tarihi konusudur. Şu varki bir müslümanın, bağlı ol­duğu
iman kurumunu çok daha iyi tanıyabilmesi için onun, diğer inanç ku­rumları
hakkında da belli düzeyde bir bilgi sahibi olması ge­rekir.

Bu amaçla, yapılabilecek bir gruplandırma
tablosu içinde İslamın ya­nında diğer imânî müesseselerden de şöyle bir dizi
içinde söz etmek müm­kündür.

Temelde dinler:

I-
Büyük İnanç kurumları,

II-
Din Hükmündeki Siyasî Ve Felsefî Akımlar olmak üzere başlıca iki grup
olarak incelenebilir.

Büyük İnanç Kurumları'ndan amaç, gerek hak,
gerekse batıl olsun, in­sanlık tarihi boyunca çok büyük kalabalıklar tarafından
kabul edilmiş olan dinlerdir. Bunlar da iki gruptur:

1-
Hak Dinler (Semâvî Dinler. Yani vahye dayanan ilahî Dinler):

a)
Makbul,

b)
Muharref Dinler ,

2-
Batıl Dinler (Yani beşerin kendi düşünce ürünü olan felsefî ya da hu­rafî
dinler)

Din Hükmündeki Felsefî Akımlar da yine iki
başlık altında incele­ne­bi­lir:

1-
İslam'dan kopan kamplar

2-
Tamamen İslam Dışı Çağdaş Fikir Ve İnanç kurumları

Şimdi, bu özet gruplandırmanın ayrıntılarına
geçelim.

[2]
 

 

[1]
Burada «dinler»'den amaç, başta açıklanan mutlak ve evrensel "din" kavramı
de­ğil, bilakis, daha sınırlı ve (farklı inanan topluluklar­dan her birinin
bağlı olduğu) çe­şitli hak ya da batıl iman kurumlarıdır.

[2]
Ferit Aydın, İslam'da İnanç Sistemi, Kahraman Yayınları: 47.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar