1- Dinî hükümler


1

1- Dinî hükümler

Bu hükümlerin kabul edilmesi, tartışılmaması ve itiraz edilmemesi Yüce Al­lah'ın
temel bir hakkıdır. Bu hükümler içtenlikle kabul edilip tasdik edildik­ten sonra
irade, uygulama ve amelin geldiği başka bir teslimiyet türü gel­mekte­dir. Bu
teslimiyette, uygulanan hükümlerde Allah'ın iradesine ters ve onunla tartışan
irade ve istekler olmaz. Kalbinde iman ve ikrar ile çelişen şüphe­ler olmadığı
gibi, bu hükümlerin uygulanmasında da hakka karşı çıkan ve ona itiraz eden
iradeler olmaz. İman eden sağlam kalp, şüpheleri kabul etme­diği gibi sağlam
irade de şüpheleri ve hakka itirazı kabul etmez. Sınırsız arzu ve isteklerinin
peşinden gidenlerin bu hükümlere aykırı davranmaları gibi o da isteklerinin
peşinden koşarak, Allah'ın hükümlerine aykırı davran­maz. Şüphelere uyanların
bâtıl şeylere daldığı gibi o da bâtıla dalmaz. Al­lah'ın emir ve yasaklarına
içtenlikle uyar, hakkı tanımakla bu sınırsız arzu ve istekleri zayıflar. Allah'ı
tanımakla, O'nu sevmekle, emir ve yasaklarını bilip uy­makla huzur bulur.[1]

İbn Teymiye bu hüküm türünü şöyle ifade eder: "Bize emredilen ve Al­lah
tarafından indirilen dinîgerçekler, Kitap ve sünnette belirtilen bu
hüküm­ler­dir. Hiç kimse bunların dışına çıkmamalıdır. Allah'ın rızasına ve
sevgisine bağlı olan hükümler bunlardır."[2]

 

[1]
    İbn Kayyim, "Tarîku'l-hicreteyn", s.

66.

[2]
    İbn Teymiye, "el-Furkân beyne evliyâillah…", s.

117-118.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar