REFİK


Yeni Sayfa 1

﴿

اَلرَّفِيقُ ﴾
REFÎK

Bu isim Kur'an'da ne isim ne de fiil olarak geçmez. Ancak Allah'ın böyle bir
isminin olduğu Müslim ve diğer kitaplarda bulunan sahih hadislerde geç­mektedir.
Hz. Peygamber'in temiz eşi Hz. Aişe anlatıyor: "Hz. Peygamber şöyle buyurdu: "Ey
Aişe! Elbette Allah yumuşaktır (Refik), yumuşaklığı sever. Allah sert­likle
vermediğini yumuşaklıkla verir. Bu verdiğini yumuşaklıktan başkasıyla vermez."[1]

el-Cevherî der ki: "Rıfk, sertliğin zıddı olup yumuşak olmak demektir."

Ebû Zeyd, Rıfk'ın fayda vermek ve yarar sağlamak anlamına geldiğini söyler.

Refîk, yolculukta birlikte olmak, yoldaş anlamına da gelir. Bu ismin, Allah'tan
başkaları için söylenmesinde bir sakınca yoktur. Çoğulu "rüfekâ"dır. Ancak
Refîk, "sadîk" (arkadaş) gibi tekil için kullanıldığı gibi çoğul için de
kullanılabilir. Çünkü Yüce Allah çoğul anlamda şöyle kullanmıştır: "Ne iyi
arkadaştır (refik) onlar."[2]

Refîk, acemi, beceriksiz ve aptal gibi anlamlara gelen "Ahrak" keli­mesinin
zıddı olarak da kullanılmıştır. Bu, Refîk kelimesinin birçok anlama gelen
müşterek bir kelime olduğunu göstermektedir. Başka dilbilimciler er-rıfk'ın
aslının, işleri düzeltmek ve tamamlamak için çözüm bulma anlamında olduğunu
söylemişlerdir. Ancak Allah bundan münezzehtir. Çünkü O'nun için çözülecek bir
sorun yoktur.

Allah Refîk'tir. Yani yumuşaklığı çok olandır. Zıddı, sertliktir. Allah'ın azabı
pek şiddetli ve zordur. Rıfk, vermek anlamında da gelebilir. Yani Allah, hayrı
bol olan, onu dağıtan ve iyilik yollarını kolaylaştırandır. Allah'ın insanoğluna
sağladığı en büyük kolaylık, Kur'an'ı, ezberleyenlere ko­laylaştırmasıdır. Allah
bu gerçeği bize şöyle haber verir: "Andolsun biz Kur'an'ı zikr (ile öğüt
alıp-düşünmek) için kolaylaştırdık. Fakat öğüt alıp-dü­şünen var mı?"[3]
Dolaysıyla Allah'ın kolaylaştırması olmadan hiç kimse Kur'an'ı kolaylıkla
ezberleyemez. Allah'ın izni ve takdiri olmadan hiç kimse ba­ğışta bulunamaz,
iyilik yapamaz.

Rıfk, işlerde acele etmemek ve süre vermek gibi anlamlara da gelebilir.

Özetle; Allah hakkında Refîk, Halîm (Tevbe etmeleri için kendisine isyan
edenleri cezalandırmada acele etmeyen, onlara süre tanıyan) anlamın­dadır.

el-Hattâbî der ki: "Allah Refîk'tir demek, aceleci olmayan demektir. Çünkü ancak
kaçırmaktan ve kaybetmekten korkanlar acele eder. Oysa herşey elinde olan, acele
etmez. "Allah, yumuşaklığı sever" cümlesinin anlamı ise, Allah, işlerinde ve
amellerinde acele etmeyenleri sever demektir. Bunları Allah'ın Halîm adını
açıklarken zikretmiştik."

 

[1]
    Müslim,

2593.

[2]
    Nisa,

69.

[3]
    Kamer,

32.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar