"Şâhid Olarak Allah Yeter." Âyetinin Anlamı


Yeni Sayfa 1

"Şâhid Olarak Allah Yeter."[1]
Âyetinin Anlamı

İbn Kayyim der ki: "Yüce Allah: "Sana iyilikten her ne gelirse Allah'tan­dır,
kötülükten de sana ne gelirse o da kendindendir."[2]
âyetinin hemen ardından şöyle buyurmaktadır: ""Biz seni insanlara bir
peygamber olarak gönderdik; şâhid olarak Allah yeter."[3]
Bu kısa âyetle Yüce Allah, bizlere birçok dersler ve ibretler vermektedir. Bu
dersleri özetle şöyle sıralayabiliriz:

a- Allah burada İslâm ümmetinin dikkatini şu önemli noktaya çekmekte­dir:
Peygamber olduğuna şahitlik yaptığı Resûlün başına istemediği bir duru­mun
gelmesi peygamberin yaptığı kendi amelleri nedeniyledir. O halde her insanın
başına gelen istenmedik durumlar, kişinin kendi yaptığı ameli veya hatası
nedeniyledir.

b- Allah, peygamber göndermekle insanların lehine veya aleyhine şahitlik yapacak
delili ortaya koymuştur. Buna göre insanlar, istemedikleri şeylerin başlarına
gelmesi nedeniyle Allah'ı zalim olarak (kendilerine haksızlık yap­makla)
suçlayamazlar. Çünkü Allah Teâlâ, kendilerine yararlı ve zararlı şeyleri
öğreten, bunları yapma veya bırakma yollarını gösteren peygamberler
gön­dermiştir. Bu yüzden kendisine yararlı olanı yapan ve zararlı olanından
kaçı­nan kimseler Allah'a hamd etmeli; aksini yapanlar da kendisinden başkasını
kınamamalıdır.

c- Allah, Hz. Peygamber'in peygamberliğine şahitlik yapmıştır. Bu şahitli­ğini,
Hz. Peygamber'in elinde gerçekleşen ve onun doğruluğuna ve gerçek peygamber
oluşuna delalet eden birçok mucizelerle göstermiştir. Dolaysıyla peygamberlik
nedeniyle uğursuzluğa uğradıklarını iddia eden zalim ve cahil kimselerin Hz.
Peygamber'i ve getirdiği mesajı inkar etmeleri, Hz. Peygamber'e hiçbir zarar
veremeyecektir. Çünkü göklerin ve yerin Rabb'i olan Allah, O'nun peygamberliğine
şahitlik yapmaktadır.

d- İnkarcılar, başlarına gelen kötülükleri ve cezaları, Hz. Peygamber'in
peygamberliğini geçersiz kılmaya delil göstermeye çalıştılar. Bunun üzerine Yüce
Allah, peygamberliğe kendisinin şahit olduğunu ve bu şahitliğinin ye­terli
olduğunu bildirdi."[4]
İbn Kayyim kitabında daha birçok dersler zikret­mektedir. Ancak bizler sadece bu
kadarını aktarmakla yetineceğiz.

 

[1]
    Nisa,

79.

[2]
    Nisa,

79.

[3]
    Nisa,

79.

[4]
    İbn Kayyim, "Şifâu'l-alîl", s.

297.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar