En Üstün Sıfatları Tanıma


En Üstün Sıfatları Tanıma

En Üstün Sıfatları Tanıma:

İsimler ve sıfatlar, ahiretten ziyade dünyada söz konusudur. Bu isim ve
sıfatların dünyada bir benzerinin olmaması, insanların, bu isimleri ve sıfatları
algılamalarına engel değildir.

İsimlerin ve sıfatların bir benzerinin ve bir örneğinin olmaması, bu isim ve
sıfatların hakikatlerini ve manalarının algılamaları insanlara mani değildir.
Hatta onların kalplerine, bu isim ve sıfatların hakikatlerini tanımayı ve bir
benzerinin olmamasını yerleştirmiştir. İşte yüce Allah, kendisi ile ilgili en
üstün (=yüce) sıfatlara

Kur'an'ın

üç yerinde
delil getirmektedir: 

Birincisi,
yüce Allah'ın şu sözüdür:

"Ahirete iman etmeyenler için kötü sıfatlar var. ‘En üstün sıfatlar' ise,
Allah'a aittir. O Azîz (=çok güçlü)'dir, Hâkim (=hüküm ve hikmet sahibi)'dir."[1]

İkincisi,
yüce Allah'ın şu sözüdür:

"Önce yaratan, ölümünden sonra tekrar dirilten O'dur. Bu, O'nun için daha
kolaydır. Göklerde ve yerde olan ‘en üstün sıfatlar' O'nundur. O, Azîz (=çok
güçlü)'dir, Hâkim (=hüküm ve hikmet sahibi)'dir."[2]

Üçüncüsü,
yüce Allah'ın şu sözüdür:

"O'nun benzeri hiçbir şey yoktur. O Semî' (=işiten)'dir, Basîr (=gören)'dir."[3]

Allah'ı tanıma, O'nun rububiyyetini, isimlerini, sıfatlarını ve zatını kabul
etme ile ilgili hususlar hep gökler ve yeryüzü halkının kalplerinde yer
etmiştir.

İşte bundan dolayıdır ki, müminler, bu üstün sıfatlara iman etmişler ve Allah
dostu Arifler ise bu sıfatlarla bezenmişlerdir. Allah, ilahî kitaplarda
belirtilmiş ve aklî delillerle doğrulanmış

fıtrî tanımlar
ile ilgili delilleri, bu kimselerin kalplerine yerleştirmiştir. Bu nedenle de
bunun belirlenmesi ile ilgili olarak şu delillerin getirilmesi hususunda ittifak
edilmiştir:

1.Akıl,

2.Sem' (duyusal),

3.Fıtri

Araştırma yapan bir kimse, "Ya Allah!" dediği zaman onun kalbine şu gelir: Rab;
Kayyûm'dur, zatıyla kaimdir, arşa istiva etmiştir, mükellimdir, mütekellimdir,
işitendir, her şeye kadirdir, dileyendir, istediği her şeyi yapandır. Dua eden
kimselerin duasını işitir, istekte bulunan kimselerin ihtiyaçlarını yerine
getirir, sıkıntılı kimselerin sıkıntısını giderir, kendisine yapılan taatlerden
hoşnut olur ve günahlara kızar. Melekler, bir iş ile ilgili olarak O'nun
huzuruna çıkarlar ve O'nunla ilgili bir iş ile ilgili olarak ise (yere) inerler.[4]

 

* *  *

 

 

[1]
     Nahl:

16/60

[2]
     Rûm:

30/27

[3]
     Şûrâ:

42/11

[4]
     Savâiku'l-Mürsele, s.

64

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar