Günümüzde Fâiz Tartışmaları ve Fâizi Câiz Gören Yaklaşımlar


Günümüzde Fâiz Tartışmaları ve Fâizi Câiz Gören Yaklaşımlar

 

Günümüzde Fâiz
Tartışmaları ve Fâizi Câiz Gören Yaklaşımlar

 

Batıda kapitalizmin doğması, bankacılık
sisteminin kurulması, ister istemez İslâm toplumunu da etkilemiştir. Müslüman
ulusların yaşadığı yerlerde ticarî hayatın canlanması ve iktisadî faâliyetlerin
yoğunluk kazanması, müslüman müellifleri fâiz konusunu yeni baştan gözden
geçirmeye, değerlendirmeye ve bu konuda yeni açıklamalar ve yorumlar yapmaya
zorlamıştır. Bu yorumların hemen hemen hepsi batılı kapitalist ve liberal
iktisatçıların ve fâize karşı olmaktan vazgeçen hıristiyan din adamlarının bu
konuda söyledikleri sözlerin bir tekrarı mâhiyetindedir. Lâkin fâizi câiz gören
ve gösteren yorumlar yapan İslâm bilginleri, bu konudaki kanaatlerini daha çok
Kur'an'a ve ilk çağlarda yaşayan bazı İslâm âlimlerine dayandırma ve görüşlerine
mesnet teşkil eden delilleri İslâmî kaynaklardan tedârik etme çabasından da geri
durmamaktadırlar.

Diğer taraftan, bir de bahsedilen bilginlere ve
görüşlerine tepki gösteren ve fâiz konusundaki eski telakkiyi aynen devam
ettiren geleneksel görüş taraftarları vardır. Bunlar da görüşlerini desteklemek
için başta Kur'an ve hadis olmak üzere, İslâmî kaynaklardan deliller
getirdikleri gibi, fâize karşı olan batılı iktisatçılardan da kendi görüşlerinin
doğruluğuna şâhit tutmaktadırlar.

 

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar