Meslek Öğretimi


Meslek Öğretimi

Meslek Öğretimi

 

Kur'ân-ı Kerîm, hayata hazırlama
safhasında çocukların dinî terbiyeleri üzerinde hassasiyetle durmakta, bu
meselenin ehemmiyetini kavramada hiçbir tereddüt ve muğlaklığa yer bırakmamak
için oldukça teferruatlı meselelere temas edip açıklık getirmekte, bir kısım
tekrarlarla da meseleyi iyice te'kîd etmektedir. Hayata hazırlık safhasının
diğer mühim bir meselesi olan "meslekî formasyon" meselesinde ise, aynı açıklık
ve ısrar görülmez. Buradaki teenni ve ibhâma (yâni müphemliğe) bakarak, Kur'an-ı
Kerîm'in meslek öğretimi işine ehemmiyet atfetmeyip ihmal ettiği neticesini
çıkarmak çok acele verilmiş bir hüküm olur. Böyle bir hüküm bizi, dinimiz
hakkında yanlış ve insafsız bir kanaate sevkeder. Evet Kur'ân-ı Kerîm,
çocukların meslekî formasyonlarını da ihmal etmez. Onların dünyevî
istikballerinin de yeterince düşünülüp, bu maksatla bir kısım tedbirler
alınmasının, çocuğa bu meselede de önderlik ve rehberlik edilmesinin gereğine
irşad eden müteaddit âyetler mevcuttur. Ancak, bunlar dinî terbiye meselesinde
olduğu kadar açık ve ısrarlı görülmezler, kısmen dolaylı ve müphemdirler. Meslek
öğretimi meselesinin, dolaylı da olsa, hangi ayetlerde ele alındığı noktasına
geçmeden önce, bu konuya niçin dolaylı ve müphem olarak yer verildiğini
belirtmemiz gerekiyor:Önce, şu husus bilinmeli ki, Kur'ân-ı Kerîm, bizi
ilgilendiren her şeye ehemmiyeti nispetinde yer vermektedir. Bir kısım
meselelere dolaylı bir işaretle, bir başkasına açık bir ayetle temas edip
geçmişken, diğer bir kısım meselelere tekrarla, ısrarla yer vermiş, nazar-ı
dikkatleri fazlaca çekmiş bulunmaktadır. Burada akla şöyle bir sual gelebilir:
"Ehemmiyetin ölçüsü nedir? Bu herkese göre değişir, birisi için mühim olan, bir
başkası için değildir!" Bu soruya şöyle cevap verebiliriz:

Ehemmiyetin ölçüsü elbette
insanın, özellikle günümüz insanının hevâsı ve bencil hükmü değildir. Burada
ölçü, İlâhîdir. Yani, insanın yaratılışında Cenâb-ı Hakk'ın güttüğü
maksatlardır. Kur'ân bu İlâhî maksat ve gâyelerde rehber kitaptır. Bu açıdan
bakarsak, Kur'ân-ı Kerîm'in iki büyük dâirenin mühim meselelerini açıkladığını
görürüz:

 

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar