Hâtıb İbn Ebi Belte'a


Hâtıb İbn Ebi Belte

Hâtıb İbn Ebi Belte'a:

 

Mekke fethiyle ilgili olarak zikri geçen Hâtıb
İbn ebî Belte'a vak'ası ve bu hâdise karşısında Rasûlullah (s.a.s.)'ın takındığı
tavır, üzerinde biraz durmamızı gerektiren bir mâhiyet taşımaktadır. Ashâb-ı
Kiram'a (radıyallahu anhüm ecmâin) karşı İslâmî ölçünün, birçok müslüman
zihinlerde -ve hatta çevrelerde- kaybolduğu günümüz şartlarında, Hâtıb vak'asına
dikkat çekmemiz gerekiyor. Rasûlullah'ın tavrını daha yakından görmemiz,
ulemâmızın değerlendirmelerini bilmemiz daha da ehemmiyet arzeder.

Hâtıb İbn Ebî Belte'a kimdir? Hâtıb, Lahm
Kabilesinin Beni Halife koluna mensup bir zattır. Ebû Belte'a'nın oğludur. Ebû
Belte'a'nın ismi ise Amr İbn Umayr İbn Seleme'dir.  Görüldüğü üzere aslen
Mekkeli değildir. Beni Esed İbn Abdiluzza'ya halif olmuştur. Sonra da Zübeyr
İbn'l-Avvâm İbni Huveylid'e halif olmuştur. Ubeydullah İbn Hamid İbn Züheyr'in
mevlâsı olduğu da söylenmiştir. Bu rivâyete göre mukâtebe yaparak hürriyetini
satın almış, Mekke'nin fethinde son taksidini ödemiştir.

Bedir ve Hudeybiye gazvelerinde hazır
bulunmuştur. "Ey iman edenler! Benim de düşmanım, sizin de düşmanınız
olanları dost edinmeyin..." (Mümtehine 1) âyetiyle Cenâb-ı Hakk'ın Hâtıb'ın
imanına şehâdet ettiği  söylenmiştir. Zira bu âyet, Hz. Ali'nin belirttiği üzere
(Kütüb-i Sitte'de 4276 nolu hadis), Hâtıb'ın hâdisesi üzerine inmiş ve Hak Teâla,
Allah'a ve müslümanlara düşman olanların dost edinilmemesini ihtar etmiştir.
"Ey iman edenler!..." hitabında ilk muhâtap Hâtıb olduğuna göre, onun
imanı teyid-i İlâhî'ye mazhardır.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar