Fetih Konusuyla İlgili Âyet-i Kerimeler


Fetih Konusuyla İlgili Âyet

Fetih Konusuyla İlgili Âyet-i Kerimeler

 

"Feth" Kelimesi ve Türevlerinin Geçtiği Âyet-i
Kerimeler (Toplam 38 Yerde): 2/Bakara, 76, 89; 4/Nisâ, 141; 5/Mâide, 52; 6/En'âm,
44, 59; 7/A'râf, 40, 89, 89, 96; 8/Enfâl, 19, 19; 12/Yûsuf, 65; 14/İbrâhim, 15;
15/Hıcr, 14; 21/Enbiyâ, 96; 23/Mü'minûn, 77; 24/Nûr, 61; 26/Şuarâ, 118, 118; 28/Kasas,
76; 32/Secde, 28, 29; 34/Sebe', 26, 26; 35/Fâtır, 2; 38/Sâd, 50; 39/Zümer, 71,
73; 48/Feth, 1, 1, 18, 27; 54/Kamer, 11; 57/Hadîd, 10; 61/Saff, 13; 78/Nebe',
19; 110/Nasr, 1.

 

Fetih Konusu:

Mekke'nin Fethi Müjdesi: 28/Kasas, 85; 61/Saff,
13; 110/Nasr, 1-3.

Fetih İçin Allah'ın Yardımı Gelince İnsanlar Hak
Dine Gelir: 110/Nasr, 1-2.

 

C- Cihad Kelimesi ve Türevlerinin Geçtiği
Âyetler (41 Yerde, -33'ü cihad anlamında-): 2/Bakara, 218; 3/Âl-i İmrân, 142;
4/Nisâ, 95, 95, 95; 5/Mâide,  35, 53, 54; 6/En'âm, 109; 8/Enfâl, 72, 74, 75; 9/Tevbe,
16, 19, 20, 24, 41, 44, 73, 79, 81, 86, 88; 16/Nahl, 38, 110; 22/Hacc, 78, 78;
24/Nûr, 53; 25/Furkan, 52, 52; 29/Ankebût, 6, 6, 8, 69; 31/Lokman, 15; 35/Fâtır,
42; 47/Muhammed, 31; 49/Hucurât, 15; 60/Mümtehıne, 1; 61/Saff, 11; 66/Tahrîm,
9. 

 

D-  Cihad Konusu:

Cihadın Farziyeti: 2/Bakara, 216; 4/Nisâ, 74-75,
84; 9/Tevbe, 123.

Mal İle Cihad: 2/Bakara, 195, 207, 245, 262;
4/Nisâ, 95; 8/Enfâl, 60, 72; 9/Tevbe, 20-22, 41-42, 88, 111, 121; 49/Hucurât,
15; 57/Hadîd, 7, 10, 11; 61/Saff, 10-13.

Mallarıyla ve Canlarıyla Savaşanların Üstünlüğü:
9/Tevbe, 20-22, 41.

Tebliğ Görevi ve Müşriklerden Yüz Çevirmek: 15/Hıcr,
94.

Güzel Bir Mücâdele ve Tatlı Bir Münâkaşa: 16/Nahl,
125

Cihad ile Karşılık Vermek: 2/Bakara, 191.

Cihad İçin Kesin İzin: 2/Bakara, 244.

 

E- Kıtâl (Savaş) Kelimesinin Geçtiği Âyetler (13
Yerde): 2/Bakara, 216, 217, 217, 246, 246,; 3/Âl-i İmrân, 121, 167; 4/Nisâ, 77,
77; 8/Enfâl, 16, 65; 33/Ahzâb, 25; 47/Muhammed, 20

 

F- Mukatele (Savaş) Kelimesi ve Türevleri (57
Yerde): 2/Bakara, 190, 190, 191, 191, 191, 193, 217, 244, 246, 246, 246, 253,
253; 3/Âl-i İmrân, 13, 111, 146, 167, 195; 4/Nisâ, 74, 74, 75, 76, 76, 76, 84,
90, 90, 90, 90; 5/Mâide, 24; 8/Enfâl, 39; 9/Tevbe, 12, 13, 14, 29, 30, 36, 36,
83, 111, 123; 22/Hacc 39; 33/Ahzâb, 20; 48/Fetih, 16, 22; 49/Hucurât, 9, 9; 57/Hadîd,
10, 10; 59/Haşr, 11, 12, 14; 60/Mümtehıne, 8, 9; 61/Saff, 4; 63/Münâfıkun, 4;
73/Müzzemmil, 20. 

 

G- Mücâdele Kelimesi ve Türevlerinin Geçtiği
Âyetler (29 Yerde): 2/Bakara, 197; 4/Nisâ, 107, 109, 109; 6/En'âm, 25, 121; 7/A'râf,
71; 8/Enfâl, 6; 11/Hûd, 32, 32, 74; 13/Ra'd, 13; 16/Nahl, 111, 125; 18/Kehf, 54,
56; 22/Hacc, 3, 8, 68; 29/Ankebût, 46; 31/Lokman, 20; 40/Mü'min, 4, 5, 35, 56,
69; 42/Şûrâ, 35; 43/Zuhruf, 58; 58/Mücâdele, 1.

 

H- Katl Kelimesinin Geçtiği Âyetler (170 Yerde):
2/Bakara, 54, 61, 72, 85, 87, 91, 154, 178, 190, 190, 191, 191, 191, 191, 191,
191, 193, 216, 217, 217, 217, 217, 244, 246, 246, 246, 246, 246, 251, 253, 253;
3/Âl-i İmrân, 13, 21, 21, 111, 112, 121, 144, 146, 154, 154, 156, 157, 158, 167,
167, 168, 169, 181, 183, 195, 195; 4/Nisâ, 29, 66, 74, 74, 74, 75, 76, 76, 76,
77, 77, 84, 89, 90, 90, 90, 90, 91, 92, 92, 93, 155, 157, 157, 157; 5/Mâide, 24,
27, 28, 28, 30, 30, 32, 32, 33, 70, 95, 95, 95; 6/En'âm, 137, 140, 151, 151; 7/A'râf,
127, 141, 150; 8/Enfâl, 16, 17, 17, 30, 39, 65; 9/Tevbe, 5, 12, 13, 14, 29, 30,
36, 36, 83, 111, 111, 111, 123; 12/Yusuf, 9, 10; 17/İsrâ, 31, 31, 33, 33, 33;
18/Kehf, 74, 74; 20/Tâhâ, 40; 22/Hacc, 39, 58; 25/Furkan, 68; 26/Şuarâ, 14; 28/Kasas,
9, 15, 19, 19, 20, 33, 33; 29/Ankebût, 24; 33/Ahzâb, 16, 20, 25, 26, 61, 61; 40/Mü'min,
25, 26, 28; 47/Muhammed, 4, 20; 48/Fetih, 16, 22; 49/Hucurât, 9, 9; 51/Zâriyât,
10; 57/Hadîd, 10, 10; 59/Haşr, 11, 12, 14; 60/Mümtehıne, 8, 9, 12; 61/Saff, 4;
63/Münâfukun, 4; 73/Müzzemmil, 20; 74/Müddessir, 19, 20; 80/Abese, 17; 81/Tekvîr,
9; 85/Bürûc, 4. 

 

İ- Harb Kelimesi ve Türevlerinin Geçtiği Âyetler
(11 Yerde): 2/Bakara, 279; 3/Âl-i İmrân, 37, 39; 5/Mâide, 33, 64; 8/Enfâl, 57;
9/Tevbe, 107; 19/Meryem, 11; 38/Sâd, 21; 34/Sebe', 12; 47/Muhammed, 4.

 

J- Barış Anlamındaki Silm Kelimesi (6 Yerde):
4/Nisâ, 90, 91; 8/Enfâl, 61; 16/Nahl, 28, 87; 47/Muhammed, 35.

 

K- Barış, Anlaşma, Arabulucuk, Aralarını
Düzeltme Anlamlarındaki "Sulh" ve "Islâh"  Kelimeleri ve Türevleri (12 Yerde):
2/Bakara, 182, 224, 228; 4/Nisâ, 35, 114, 128, 128, 128; 8/Enfâl, 1; 49/Hucurât,
9, 9, 10. 

 

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar