FİTNENİN VASIFLARI


FİTNENİN VASIFLARI

FİTNENİN
VASIFLARI:

 

Buraya kadar kaydettiğimiz hadislerde,
muhtelif fitnelerin vasıfları dağınık olarak zikredilmiştir. Ancak, bunların
birkısım açıklamalarla birlikte sistemli olarak topluca zikrinde fayda umuyoruz.

Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm),
kendisinden sonra ortaya çıkacak fitneleri haber verirken bunların ana
vasıflarını belirtmiştir. Daha önce de söylediğimiz gibi, fitne, fesat, anarşi
gibi beşerî münasebetlerde ortaya çıkan bozulmalar,
içtimâî hayatta gelişmiş olan
birtakım kötü şartların tabî bir sonucudur, içtimâî bir marazdır.

Öyle ise bu şartlar cemiyette gelişip
hakim duruma geçince bunların ferdî davranışlarda tahrîk edeceği menfî
tezahürleri önceden tahmin edilebilir neler olacağı söylenebilir. Bu sebeple
fıtrat kanunlarına, insanların tâbi olduğu beşerî ve içtimâî kanunlara marifet
ve vukuf kesbeden kimseler, bunları önceden söyleyebilirler. İnsanlar şöyle
yaparlarsa arkadan şu durumlar ortaya çıkar, böyle yaparlarsa bu durum ortaya
çıkar diyebilirler. Kur'ân ve hadiste bunun pek çok örnekleri vardır. Kur'ân-ı
Kerim'de "sünnetullahın tebdil edilip değiştirilemeyeceğini" (Ahzâb 62, Fâtır
43, Feth 23) belirten ayetler bunu ifade ederler. Cemiyetlerin ve insanlığın
geleceğine dair isabetli tahminler yapan hakîm ve feylesofların varlığı bu
söylediklerimizin doğruluğuna yeterli bir şahittir.

İşte, vahye mazhar olan Hz. Peygamber (aleyhissalâtu
vesselâm), insan fıtratını bizzat yaratmış, belli kanunlara bağlamış olan Cenab-ı
Hakk'ın irşad ve ilhamıyla bunları beyan etmiştir. Vefatından günümüze kadar
geçen 1400 yıllık zaman içerisinde cereyan eden hadiseler onun  hiçbir sözünü
tekzib etmemiştir.

Sözü daha fazla uzatmadan Hz. Peygamber
(aleyhissalâtu vesselâm)' in, kendisinden sonra çıkacak fitnelerin sıfatlarıyla 
alâkalı ihbaratına geçebiliriz. Ancak, şu hususu bir kere daha belirtelim ki,
kaydedeceğimiz evsafın hepsini, her fitnede tam olarak aramak gerekmez. Zîra,
Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'in hadislerinde "elfitne" değil "el-Fiten"
yani sadece bir fitne değil, fitneler mevzubahistir. Öyle ise  bu sıfatlardan
bazan biri, bazan birkaçı, bazan da hepsi görülebilir.[1]

 

 

[1]
İbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları: 13/447-448.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar