19- Teşkilatlar Adına Öldürme.


19

19- Teşkilatlar Adına Öldürme

 

Fitneyi tasvir zımnında ifade edilen en
enteresan hadislerden biri 4780 numarada kaydedilen hadistir: "Nefsimi kudret
elinde tutan Allah'a kasem ederim ki, insanlar öyle bir devir yaşayacaklar ki, 
katil niçin öldürdüğünü, maktul niçin öldürüldüğünü bilmeyecek." "Bu nasıl
olacak?" diye sorulduğu zaman Hz. Peygamber şu açıklamayı yapar: "İşte bu
herçtir. (Buna bulaştıktan sonra) ölen de öldüren de ateştedir."

Biz bu hadisi, fitne üzerine söylenen
enteresan hadislerden biri olarak tavsif ettik. Çünkü, bilhassa memleketimizin
yaşamış bulunduğu durumu tasvir etmektedir. Birtakım gizli teşkilatlar
tarafından yürütülen anarşik hadiselerde kullanılan şahıslar, kendilerine
verilen vazifeyi yapmak zorundadır, sebebini, niçinini soramaz. Mesela halkı
yıldırmayı hedef alan bir çok vakada, gelişigüzel kalabalık üzerine, otobüs
durağında bekleyenlere yaylım ateşi açılmaktan çekinilmemiştir.

Teşkilatlar adına işlenen ve para mukabili
adam öldüren klasik tipteki kiralık  katillerden daha gayesiz katiller
tarafından sahneye konan bu cinayetleri Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm):
"Öldüren niçin öldürdüğünü, ölen niçin öldüğünü bilemez" şeklinde ifade etmiştir.

Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'in
bu hadiste, hassaten teşkilatlarca tertiplenen  anarşist cinayetleri tasvir
ettiğini te'yid etmek için bu çeşit cinayetleri tahlil eden bir Batılının şu
satırlarına göz atalım: "Anarşist cinayet, siyasî cinayetlerden farklıdır.
Kurbanın katil nazarında gerçekten suçlu olması mühim değildir. Hatta  kurban
suçsuz olduğu nisbette anarşik cinayetin daha mükemmel olduğu söylenebilir.
Nitekim bu cinayetlerde mühim olan, tedhiş vasıtasıyla halk üzerinde yılgınlık
hasıl etmektir. Kurban edilen kimsenin mevki-i içtimâîsi yüksek olduğu nisbette
bu gayeye daha iyi ulaşılır. Zaten tedhişçiler, içtimâî bünyede  gedik açabilmek
için başa vurmak gereğine inanırlar."[1]

 

[1]
İbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları: 13/464.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar