Gâlibiyet (Allah'ın Yardımı ve Zafer) Kavramıyla İlgili Âyet-i Kerimeler


Gâlibiyet

Gâlibiyet (Allah'ın Yardımı ve Zafer) Kavramıyla
İlgili Âyet-i Kerimeler

 

ĞÂLİBİYET VE MAĞLÛBİYETLE İLGİLİ OLARAK "Ğ-L-B"
KELİMESİ VE TÜREVLERİNİN GEÇTİĞİ ÂYET-İ KERİMELER (Toplam 31 Yerde): 2/Bakara,
249; 3/Âl-i İmrân, 12, 160; 4/Nisâ, 74; 5/Mâide, 23, 56; 7/A'râf, 113, 119; 8/Fenfâl,
36, 48, 65, 65; 66, 66;  12/Yûsuf, 21; 18/Kehf, 21; 21/Enbiyâ, 44; 23/Mü'minûn,
106; 26/Şuarâ, 40, 41, 44; 28/Kasas, 35; 30/Rûm, 2, 3, 3; 37/Sâffât, 116, 173;
41/Fussılet, 26; 54/Kamer, 10; 58/Mücâdele, 21; 80Abese, 30.  

 

YARDIM VE ZAFER ANLAMINDAKİ "NASR" KELİMESİNİN
GEÇTİĞİ ÂYETİ-İ KERİMELER (Toplam 158 Yerde): 2/Bakara, 48, 62, 86, 107, 111,
113, 113, 120, 120, 123, 135, 140, 214, 214, 250, 270, 286; 3/Âl-i İmrân, 13,
22, 52, 52, 56, 67, 81, 91, 111, 123, 126, 147, 150, 160, 160, 192; 4/Nisâ, 45,
52, 75, 89, 123, 145, 173; 5/Mâide, 14, 18, 51, 69, 72, 82; 6/En'âm, 34; 7/A'râf,
157, 192, 197, 197; 8/Enfâl, 10, 26, 40, 62, 72, 72, 72, 74; 9/Tevbe, 14, 25,
30, 40, 40, 74, 100, 116, 117; 11/Hûd, 30, 63, 113; 12/Yusuf, 110; 16/Nahl, 37;
17/İsrâ, 33, 75, 80; 18/Kehf, 43, 43; 21/Enbiyâ, 39, 43, 68, 77; 22/Hacc, 15,
17, 39, 40, 40, 60, 71, 78; 23/Mü'minûn, 26, 39, 65; 25/Furkan, 19, 31; 26/Şuarâ,
93, 93, 227; 28/Kasas, 18, 41, 81, 81; 29/Ankebût, 10, 22, 25, 30; 30/Rûm, 5, 5,
29, 47; 33/Ahzâb, 17, 65; 35/Fâtır, 37; 36/Yâsin, 74, 75; 37/Sâffât, 25, 116,
172;  39/Zümer, 54; 40/Mü'min, 29, 51; 41/Fussılet, 16; 42/Şûrâ, 8, 31, 39, 41,
46; 44/Duhân, 41; 45/Câsiye, 34; 46/Ahkaf, 28;  47/Muhammed, 4, 7, 7, 13;
48/Fetih, 3, 3, 22; 51/Zâriyât, 45; 52/Tûr, 46; 54/Kamer, 10, 44; 55/Rahmân, 35;
57/Hadîd, 25; 59/Haşr, 8, 11, 12, 12, 12;  61/Saff, 13, 14, 14, 14; 67/Mülk, 20;
71/Nûh, 25; 72/Cin, 24; 86/Târık, 10; 110/Nasr, 1.

 

GÂLİBİYET, MUZAFFER OLMAK ANLAMINDAKİ "ZAFER"
KELİMESİNİN GEÇTİĞİ ÂYET-İ KERİME: (1 Yerde): 48/Fetih, 24 

 

YARDIMI KESMEK ANLAMINDA "H-Z-L" KELİMESİ VE
TÜREVLERİNİN GEÇTİĞİ ÂYET-İ KERİMELER (Toplam 3 Yerde): 3/Âl-i İmrân, 160; 25/Furkan,
29; 17/İsrâ, 22.

 

BAŞARI ANLAMINDAKİ "TEVFİK" KELİMESİNİN TÜREDİĞİ
"V-F-K" VE TÜREVLERİNİN GEÇTİĞİ ÂYET-İ KERİMELER (Toplam 4 Yerde): 4/Nisâ, 35,
62; 11/Hûd, 88; 78/Nebe', 26.

 

KURTULMA, KURTULUŞ, SELÂMET VE MUTLULUK
ANLAMINDAKİ "FELÂH" KELİMESİ VE TÜREVLERİNİN GEÇTİĞİ ÂYET-İ KERİMELER (Toplam 40
Yerde):
Bakara, 1, 5; 189; Al-i İmran, 104, 130, 200;
Maide, 35, 90, 100; En'am, 21, 135; A'raf, 8, 69, 157; Enfal, 45; Tevbe, 88;
Yunus, 17, 69, 77; Yusuf, 23; Nahl, 116; Tâhâ, 64, 69; Hacc, 77;  Mü'minun,
1-11, 102, 117; Kasas, 37, 67, 82; Nur, 31, 51; Rum, 38; Lokman, 5; Mücadele,
22;  Haşr, 9; Teğabün, 16; Cuma, 10; A'lâ, 14; Şems, 9; Kehf, 20.

 

ZARAR, ZİYAN, KAYIP ANLAMINDAKİ "HUSRÂN"
KELİMESİ VE TÜREVLERİNİN GEÇTİĞİ ÂYET-İ KERİMELER (Toplam
65 Yerde): Nisa, 119; En'am, 31; En'am, 140; Yunus, 45; Hac, 11; Ğafir, 78, 85;
En'am, 12; En'am, 20; A'raf, 9, 53; Hud, 21; Mü'minun, 103; Zümer, 15; Şura, 45;
Casiye, 27; Rahman, 9; Mutaffifin, 3; Asr, 2; Talak, 9; Bakara, 27, 121; A'raf,
90, 99, 178; Enfal, 37; Tevbe, 69; Yusuf, 14; Nahl, 109; Mü'minun, 34; Ankebut,
52; Zümer, 63; Mücadele, 19; Münafikun, 9; Bakara, 64; Al-i İmran,3, 149; Maide,
5, 21, 30, 53; A'raf, 23, 92, 149; Yunus, 95; Hud, 47; Zümer, 15; Zümer, 65;
Fussılet, 23; Fussılet, 25; Şura, 45; Ahkaf, 18; Naziat, 12; İsra, 82; Fatır,
39; Nuh, 21; Hac, 11; Zümer, 15; Nisa, 119; Hud, 22; Neml, 5; Kehf, 103; Enbiya,
70; Hud, 63; Şuara, 181

 

ZAFER KONUSUYLA İLGİLİ ÂYET-İ KERİMELER

Zafer İman Edenlerindir: 3/Âl-i İmrân, 123, 139,
148; 13/Ra'd, 41; 21/Enbiyâ, 105; 24/Nûr, 55; 30/Rûm, 60; 48/Fetih, 23; 63/Münâfıkun,
8.

Zafer Allah'tandır: 3/Âl-i İmrân, 125-126, 160.

Zafer, Allah 'ın Yardım Ettiği Kimselerindir:
3/Âl-i İmrân, 160; 5/Mâide, 56; 9/Tevbe, 15; 30/Rûm, 2-5.

Kâfirler İstemese de, Allah Nurunu Tamamlar: 9/Tevbe,
32-33; 10/Yûnus, 82; 22/Hacc, 15; 42/Şûrâ, 24; 61/Saff, 8-9.

Zafer İslâm'ındır: 21/Enbiyâ, 44; 24/Nûr, 55;
48/Fetih, 28.

Gâlibiyet, Allah'ın ve Peygamberinindir:
58/Mücâdele, 21; 63/Münâfıkun, 8.

Allah, Mü'minlerin Aleyhinde Kâfirlere Zafer
Vermez: 4/Nisâ, 141; 8/Enfâl, 36-38.

Mü'minler, Kâfirlere Üstün Gelmeseydi,
Yeryüzünün Düzeni Bozulurdu: 2/Bakara, 251.

Nice Az Topluluklar, Daha Çok Topluluklara Üstün
Gelebilir: 2/Bakara, 249-251; 8/Enfâl, 65-66.

Savaşta Gâlibiyet ve Geçici Yenilginin
Hikmetleri: 3/Âl-i İmrân, 140-142. 

 

İ      ALLAH'IN YARDIMI

a-   Mü'minlerin Allah'tan Başka
Yardımcıları Yoktur: 2/Bakara, 107, 120, 286; 3/Âl-i İmrân, 150; 4/Nisâ, 45; 5/Mâide,
55; 6/En'âm, 51; 7/A'râf, 196; 9/Tevbe, 16, 116; 29/Ankebût, 22; 32/Secde, 4;
42/Şûrâ, 31.

b-   Allah İman Edenlerin
Yardımcısıdır: 2/Bakara, 257; 3/Âl-i İmrân, 139, 160; 6/En'âm, 127; 9/Tevbe, 40;
30/Rûm, 47; 45/Câsiye, 19; 47/Muhammed, 11.

c-   Savaşta Allah'ın Yardımı ve
Dostluğu: 2/Bakara, 214; 3/Âl-i İmrân, 125-127, 139, 148; 8/Enfâl, 9-13, 17-18,
39-40; 9/Tevbe, 25; 22/Hacc, 40, 60; 47/Muhammed, 7.

d-   Savaşta Allah'tan Sabır,
Sebat ve Yardım İstemek: 2/Bakara, 250; 3/Âl-i İmrân, 146-147; 8/Enfâl, 45.

e-   Savaşta Allah'a Güvenmek:
3/Âl-i İmrân, 173-175; 8/Enfâl, 49; 9/Tevbe, 25-26.

f-   Kâfirlere Karşı Allah'ın
Yardımını İstemek: 2/Bakara, 286; 8/Enfâl, 45; 10/Yûnus, 85-86; 40/Mü'min, 56;
60/Mümtehıne, 5.

g-   Allah En Güzel Dost ve En
Güzel Yardımcıdır: 22/Hacc, 78; 42/Şûrâ, 9.

h-   Savaşta Allah'ın Yardımını
Unutarak Gururlanmak: 9/Tevbe, 25-26.

i-   Savaşta Meleklerin Mü'minlere
Yardımı: 3/Âl-i İmrân, 123-126; 8/Enfâl, 9-13, 50; 9/Tevbe, 25-26; 33/Ahzâb, 9;
48/Fetih, 4, 7.

j-    Allah'ın Yardımı
Sabredenlerle Beraberdir: 2/Bakara, 153.

k-   Allah'ın Yardımı Yakındır:
2/Bakara, 214.

l-    Allah Dilediğine Yardım
Eder: 30/Rûm, 5-6.

m-  Bedir Savaşında Allah'ın
Yardımı: 3/Âl-i İmrân, 113, 123-127, 160; 8/Enfâl, 9-13, 17-18, 42-44, 48, 50.

n-   Uhud Savaşında Allah'ın
Yardımı: 3/Âl-i İmrân, 121-122      

o-   Huneyn Savaşında Allah'ın
Yardımı: 9/Tevbe, 25-27.

p-   Tebük Savaşında Allah'ın
Yardımı: 9/Tevbe, 48.

r-    Hendek Savaşında Allah'ın
Yardımı: 33/Ahzâb, 9-12, 25-27.

 

J-   ALLAH'A (O'NUN DİNİNE) YARDIM: 3/Âl-i İmrân,
52; 22/Hacc, 40; 47/Muhammed, 7; 57/Hadîd, 25; 59/Haşr, 8; 61/Saff, 14.

 

K- ALLAH'TAN YARDIM İSTEMEK: 1/Fâtiha, 5;
2/Bakara, 45, 153; 7/A'râf, 126, 128; 12/Yûsuf, 18; 21/Enbiyâ, 112.

 

L-  ALLAH'TAN BAŞKASINDAN YARDIM İSTEMEKTEN
SAKINMAK: 12/Yusuf, 41-42.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar