Konuyla İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar


Konuyla İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar

Konuyla İlgili
Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar
 
Hadislerle Kur'an-ı Kerim
Tefsiri, İbn Kesir, Çağrı Y. c. 2, s. 405-406
El-Câmaiu li-Ahkâmi'l Kur'an,
İmam Kurtubî, Burûc Y. c. 2, s. 200-201
El-Mîzan Fî Tefsîri'l Kur'an,
Muhammed Hüseyin Tabatabâî, Kevser Y. s. 1, s. 309-311 
Tefhîmu'l Kur'an, Mevdûdi,
İnsan Y. c. 4, s. 319-322
Kur'an-ı Kerim Şifa Tefsiri,
Mahmut Toptaş, Cantaş Y. c. 1, s . 178-180
Mefatihu'l-Gayb (Tefsir-i
Kebir), Fahreddin Razi, Akçağ Y. c. 3,  s. 185-189 
Min Vahyi'l Kur'an, Muhammed
Hüseyin Fadlullah, Akademi Y. c. 2, s. 103-104
Şâmil İslâm Ansiklopedisi, 
Şâmil Y. c. 2, s. 244-246
Kur'an Ansiklopedisi, Süleyman
Ateş,  KUBA Y. c. 7, s. 44-52
Yürek Fethi, Mustafa İslâmoğlu,
Denge Y. s. 142-152
İhyâi Ulûmi'd-Din, İmam Gazâli,
Bedir Y. c. 3, s. 245-365
Kur'an ve İnsan, Celâal Kırca,
Marifet Y. s. 299-304
Tenbihu'l Gâfilin, Ebulleys
Semerkandi, Bedir Y. s. 221-248
İslâm Nizamı, A. Rıza Demircan,
c. 3, s. 85-96
Fikrî Tevhide Doğru, Halil
Atalay, Ribat Neşriyat, s. 64-72       
Kur'an'da Edebî Tasvir, Seyyid
Kutub, Çizgi Y.
Kur'an'da Edebî Veche, Safvet
Senih, Nil A.Ş.
Güzel Söze Uymanın Önemi, Harun
Yahya, Vural Y.
Güzel Konuşmanın Sırları, Şadi
Eren, Nesil Basım Yayım
Güzel Konuşma ve Yazma Sanatı,
Ömer Sevinçgül, Zafer Y.
Güzel Konuşma, Cevdet Tellioğlu,
Timaş Y.
Güzel ve Etkili Konuşma Sanatı,
Emin Özdemir, Remzi Kitabevi
Konuşma, Yavuz Özdem, Atika Y.
Konuşma Eğitimi, Suat Taşer,
Papirus Y.
Konuşma Eğitimi, Sandy Linver,
Star Yaprak Y.
Sözlü ve Yazılı Kültür: Sözün
Teknolojileşmesi, Walter J. Ong, Metis Y.
Sözün Özü (Kelâm-ı İlâhî'nin
Tabiatına Dair), Dücane Cündioğlu, Tibyan Y.
Söz, Haydar Murat Hepsev, Söz
Kitap Y.
Söz Söyleme ve İş Başarma
Sanatı, Dale Carnegie, Timaş Y.
Söz ve Diksiyon, Nüzhet Şenbay,
Yapı Kredi Y.
Türkçe Diksiyon, Raif Özben,
İnkılap Kitabevi
Meşhur Sözler Antolojisi, Ahmet
Seven, Seha Neşriyat
Özlü Sözler Antolojisi, Yakup
Sarı, Ravza Y.
Özlü ve Güzel Sözler, Şerif
Öktürk, Toker Y.
Güzel Konuşma Sanatı, Mehmet
Kaplan, Nesil Basım Yayım
Güzel Konuşmanın Anahtarı,
İlyas Albayrak, Remzi Kitabevi
Güzellikler Dini İslâm, Mehmet
Dikmen, Cihan Y.
Güzel Sözler Antolojisi, Bilal
Eren, Türdav A.Ş.
İletişim ve Dil, İsa Kayaalp,
T. Diyanet Vakfı Y.
Dinî Hitabet, Çeşitleri,
İlkeleri, Örnekleri, İ. Lütfi Çakan, İFAV Y.
Hitabet ve İrşad Güzel Konuşma
ve İnsanları Etkileme Yolları Abdurrahman Çetin, Aksa Y.
Hitabet, Nejat Muallimoğlu,
Avcıol Basım Yayım
Hatiplik Sanatı, J. Brun-Ros,
Remzi Kitabevi
Edebiyata Müslümanca Bakmak,
Selim Çoraklı, Birleşik Y.
Lisan ve İnsan, Yusuf Alan,
T.Ö.V. Y.
Peygamber Efendimiz'in
Hitabeti, Ahmet Lütfi Kazancı, Marifet Y.
Edebiyatta Üslûp ve
Problemleri, Şerif Aktaş, Akçağ Y.
Yanlışları ve Doğrularıyla
Güzel Konuşma, Ülkü Giray, Bilgi Y. 
 

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar