El-Hâlik/Yaratıcı, Yalnız Allah'tır


El

El-Hâlik/Yaratıcı,
Yalnız Allah'tır
 
Kur'an-ı Kerim'de halk, yaratma
anlamıyla, çokça kullanılmaktadır. "Yarattı, yarattım, yarattın, yarattık,
yaratır" gibi ifadelerde Allah hakkında vârid olmuştur. "Yaratamazlar,
yaratılırlar, yaratıldı, yaratıldılar" tarzındakiler de yaratıklar için
kullanılır. Yani onlarda Allah'ın bu vasfının bulunmadığı ifade buyrularak,
yaratıcının yalnız Allah olduğu belirtilir.    
Doğrudan doğruya  "yaratma"
anlamı ifade eden  "haleka" kökü, Kur'an-ı Kerim'de 259 yerde kullanılmıştır.
Hem fiil, hem isim şekilleriyle çokça geçer. Yaratma anlamına gelen "halk" kökü,
Kur'an'da hep Allah'a izafe edilmiştir. Tek istinası, Hz. İsa'dan nakledilen
3/Âl-i İmran, 49; 5/Mâide, 110 ayetleridir ki, buralarda Hz. İsa'ya hakiki
hâliklık nisbet edilmemekte, hakiki yaratıcının Allah Teala olduğu, ayetin
muhtevasından açıkça anlaşılmaktadır.   
Yaratma, Kur'an'da çok geniş
bir alana yayılmıştır. Görebildiğimiz ve göremediğimiz her şey, yaratmanın
konusudur. Allah, onların yaratıcısıdır. Gökler, yerler, bunlarda ve bu ikisi
arasında bulunanlar, hep Allah'ın yaratmasıyla vücut bulmuş yaratıklardır.
Huluk (ahlak) kelimesi de, halk
manasına gelir. Huy anlamında kullandığımız huluk kelimesi, 26/Şuarâ 137 ve
68/Kalem, 4. ayette geçmektedir. Halk, gözle görülen hey'et, şekil ve suretlere
tahsis edilmiş; huluk ise, basiretle idrak edilen kuvvet ve seciyyelere tahsis
edilmiştir.
El-Hâlik, el-Hallâk, Kur'an'da
zikredilen esmâü'l-hüsnâ/Allah'ın isimlerindendir. El-Hâlik'ın anlamı şudur:
Cenab-ı Hak, mutlak manada yaratıcıdır. Yaratıcılığı, görülen - görülmeyen,
bilinen - bilinmeyen, varlık namına ne varsa, hepsini kapsar. El-Hallâk, Hâlik
ism-i failinin mübalağalı şeklidir. Mübalağa, tekerrür ifade eden fa'âl
veznindedir. Yani, devamlı olarak, mükemmel şekilde yaratan manasını ifade eder.
Durmadan yaratan, demektir.
 

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar