Yaratma, Bir Kere Olup Bitmiş Değil; Devamlıdır


Yaratma

Yaratma, Bir Kere
Olup Bitmiş Değil; Devamlıdır
 
Yaratıcılık, Yüce Allah'ın
sıfatıdır. O'nun yaratıcılık sıfatı, elbette tecelli edecektir. Yüce Allah,
sadece hâlık, yaratıcı değil; aynı zamanda hallâktır. Yani devamlı ve tekerrür
halinde yaratır. Mübalağalı bir şekilde yaratır. Yaratma, Allah'ın işidir.
Yaratıcılık O'ndan ayrılmaz bir vasıftır. Allah, el-hallâktır, mutlak manada
yaratıcıdır; yaratıcı deyince akla O gelir. Yaratıcılık, O'nun zâtına mahsustur.
O, yoktan var ettiği gibi, yarattığı şeylerden başka başka şeyler de yaratır.
Yaratması, bir defa olup bitmiş değildir. Dilediği zaman, dilediğini dilediği
şekilde yaratır, yaratmaktadır. Bunlar, Hâlik ve Hallâk isminin delâletinden
anlaşılmaktadır. "Görmediler mi Allah nasıl yaratmayı başlatıyor, sonra onu
iade ediyor (dönüp yeniden yaratıyor). Bu, Allah'a göre kolaydır." (29/Ankebut,
19) Bu ayette, öldükten sonra tekrar dirilmeye işaret edildiği gibi, yaratmanın
her an tazelenmekte olduğuna, ölen canlıların yerine aralıksız olarak
yenilerinin yaratıldığına işaret edilmektedir.
İradesi, hiçbir kayda bağlı
olmayan Allah, dilediği zaman, hikmeti gereğince yaratır. "Biz, birşeyi(n
olmasını) istediğimiz zaman, söyleyeceğimiz söz, sadece ona 'ol' dememizdir;
derhal oluverir." (16/Nahl, 40) Bu ve benzeri ayetlerle (2/Bakara, 117;
3/Al-i İmran, 47, 59; 6/En'âm, 73; 36/Yâsin, 82; 40/Mü'min, 68) "yekûnu"
fiilinin zamanının muzâri oluşu, açıkça bize bu fiillerin şimdiki zamana ve
gelecek zamana delâlet ettiklerini gösteriyor. Yani her an, Allah'ın "ol"
dediği var oluyor, her dilediğini hayata getiriyor. "Göklerde ve yerde
bulunanlar, (herşeyi) O'ndan isterler. O, her gün (her an) yeni bir iştedir,
kimilerini yaratırken, kimilerini öldürür, her an hayatı tazeler, bir hali
giderir, başka haller getirir." (55/Rahman, 29) Allah, evreni yaratmış ve
yeni yeni yaratma ve yürütmelerle, her gün bir iştedir. Çünkü, "yaratma ve
emir O'na mahsustur." (7/A'râf, 54) Hatta Allah, yarattıklarını sadece
varlıkta tutmuyor, kâinatı genişletiyor da. "Göğü kendi ellerimizle
(kudretimizle) yaptık ve biz (onu) genişletmekteyiz." (51/Zâriyat, 47)
Galaksiler, birbirinden gittikçe uzaklaşmakta, arz ise uçlarından eksilmektedir.
(Bkz. 13/Ra'd, 41; 21/Enbiya, 44) "O, yaratmada dilediğini arttırır."
(35/Fâtır, 1). Bu keyfiyet, artık bugün bilimin de tespit ettiği bir gerçektir.
Evren, yeni yaratmalarla genişlemekte, yeryüzü eksilmektedir.  
Canlılar âlemini bir an
düşünürsek, her gün milyarlarca canlı doğup vücuda gelirken, bir nicesi de
hayatı terk ediyor. Bunlar, her gün gözlerimizle gördüğümüz, yüce Allah'ın her
gün, ölümü ve hayatı yaratışından başka bir şey değildir. "Sizi analarınızın
karınlarında, üç karanlık içinde bir yaratılıştan sonra öbür yaratılışlara
(geçirerek) yaratıp duruyor." (39/Zümer, 6)  "Ve daha sizin bilmediğiniz
nice şeyleri yaratıyor." (16/Nahl, 8) Yaratma, bir zaman olup bitmiş bir
vak'a değil; Allah'ın iradesiyle devamlı tekerrür etmekte olan bir hadisedir.
Çünkü Allah, evreni bir kereye mahsus yapıp gitmiş bir usta değildir. Her an
yaratmayı yenileyen, yarattıklarına hâkim olan, onlarda tam tasarruf eden,
dualara icabet eden, mazlumun âhına yetişen, her an fa'âl, hay, kayyum, terbiye
edip yetiştiren, olgunlaştıran, gözeten rab, her an bir işte olan, her türlü
kemalin kaynağı olan yüce Zâttır. "Allah dilediğini yaratır, O bilendir, gücü
yetendir." (30/Rûm, 54)

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar