Allah'tan Başka Yaratıcı Yoktur


Allah

Allah'tan Başka
Yaratıcı Yoktur
 
Yaratıcılık sadece Allah'a
mahsus bir vasıftır. Yaratıcı olmayan ise, ilâh olamaz. O halde tek Yaratıcı
vardır, o da Allah'tır. Mahlûklar, ancak mevcut şeylerde başı
değişiklikler yaparlar. Kendileri tarafından bilinmeyen bazı yeni şeyleri
keşfedebilirler. Bu hareketler yaratma değildir. Yaratılanlara, yine Allah'ın
verdiği kabiliyetlerle, kâinatta zaten mevcut olan bir şeyden, örtüyü açmaktır.
Halbuki o şey, Allah tarafından, keşfedildiği gibi yaratılmıştır.
Mahlûklara, bilhassa insanlara
Türkçede yaratma kavramının izafe edilmesi, müslümanların sadece Allah'a tahsis
ettikleri bir kelimedeki kudsiyeti ortadan kaldırmak, dinî bir tabiri yerinden
kaydırmak suretiyle, Allah ile yaratma kavramının ilgisine şüphe düşürmek ve
sanki başka yaratıcılar da varmış intibasını uyandırmak ve yerleşmiş bir dinî
kavramı dejenere etmek niyetine dayanmaktadır. Kelimeler ve kavramlar, manaların
kalıpları olduğuna göre, bu kelimenin müslümanların hâfızasında delalet ettiği
anlam bir itikad konusu olduğu için, bu itikadı sarsmak gayesi güdülmektedir. Ne
yapılırsa yapılsın, tek ve gerçek yaratıcı Allah'tır. Yaratma nisbet edilen
yaratıklar, asla bir şey yaratmamaktadırlar.
Yaratmak, yoktan var etmek
demektir. Malzeme, zaman, yardımcı, âlet vb. hiçbir şeyin katkısı olmadan bir
şey ortaya koyabiliyorsa insan, gerçek anlamda yaratıcı olabilir. Oysa sadece
Allah'tır örneğe, maddeye, müddete, yardımcıya,  âlet  ve  edevâta  muhtaç 
olmadan, sadece "ol" demesiyle bir şeyi yoktan var eden, yani yaratan.
Bunca âciz ve yaratılmış olmalarına rağmen küstahça kendilerine yaratıcı vasfı
verenler, sahte ilahlar, hakir ve basit görülen bir sineği bile yaratamazlar. (Bkz.
22/Hacc, 73). İnsanoğlunun yaptığı ise, onca uğraş ve yardımdan, yorgunluktan
sonra sadece sentez ve basit taklitten ibarettir. İnsana  gerçek anlamda
yaratıcı denemez; belki sembolik ve mecazi anlamda söylenebilir. İnsana gerçek
anlamda yaratıcılık atfetmek, onu ilah yerine koymaktır. (7)                                       
Bâtıl tanrılar, bir şey
yaratamazlar. Allah'ı tanıtıcı en bâriz vasıf, Kur'an'a göre yaratıcılıktır. 
Yaratıcı  olmayan  şeyler, tanrı  olamayacağı için Kur'an, şirkin kapısını ta
baştan
kapatmaktadır.
"De ki, Sizin, koştuğunuz
ortaklarınızdan ilk defa yaratacak, sonra yarattığını çevirip yeniden yaratacak
olan var mı? De ki: Allah ilk defa yaratır, sonra onu çevirip yeniden yaratır.
Öyleyse nasıl (doğru yoldan) çevriliyorsunuz?" (10/Yûnus, 34)
"De ki, siz Allah'tan başka
yalvardığınız şu ilahlarınızı gördünüz mü? Bana gösterin (bakayım), onlar yerden
hangi şeyi yarattılar? Yoksa onların göklerin yaratılmasında (Allah'a)
ortaklıkları mı var? (35/Fâtır, 40). "Hiçbir şey yaratmayan, kendileri
yaratılan şeyleri (Allah'a) ortak mı koşuyorsunuz?" (7/A'râf, 191). "Ey
insanlar, size bir temsil verildi, onu dinleyin: O, Allah'tan başka
yalvardıklarınız (var ya), onların hepsi bir araya toplansalar, bir sinek dahi
yaratamazlar. İsteyen de âciz, istenen de (yani puta tapan da âciz, put da)."
(22/Hacc, 73). Allah'ın ülûhiyet hakkını birtakım canlı cansız şeylere vermek,
Allah'a karşı büyük bir zulümdür. "Yaratan, yaratmayan gibi midir? Hiç
düşünmüyor musunuz?" (16/Nahl, 17)

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar