Cemaatle Namaz Kılanın Namazda Bilerek İmamdan Önce Davranması


Cemaatle Namaz Kılanın Namazda Bilerek İmamdan Önce Davranması

Cemaatle Namaz Kılanın Namazda Bilerek İmamdan Önce
Davranması
 
Acelecilik insanın
tabiatındandır:
"İnsan pek acelecidir."(İsra:
17/11)
Rasûlullah (s.a.v.) şöyle
buyurdu:
"Teenni (acele davranmamak)
Allah'tan, acele ise şeytandandır."[1]
Kişi çoğu zaman cemaatle namaz
kılarken sağında ya da solunda namaz kılan bazı kimselerin rükû ve secdelerinde,
çoğunlukla ara tekbirlerde, hatta namazın sonunda selam verirken imamdan önce
davrandıklarını görür. Belki de, bazen kendisi bunu yapar. Çoklarının
önemsemediği bu davranışla ilgili Rasûlullah'tan (s.a.v.) ağır tehdit gelmiştir,
şöyle buyurur:
"Başını imamdan önce
kaldıran kimse Allah'ın, başını eşek başına çevirmesinden korkmaz mı!"[2]
Namaz kılan kişinin namaza
vakar ve sükünetle gelmesi istenirken namazda nasıl davranması gerektiğini siz
düşünün!
Bazıları, imamdan önce hareket
etmemeyi imamdan çok geride kalmakla karıştırabilir. Onlar bilsin ki, fıkıh
alimleri -Allah kendilerine rahmet etsin- bu konuda güzel bir ölçü ortaya
koymuşlar: Cemaatle namaz kılan kimsenin imam tekbiri getirdiği anda harekete
başlaması gerekir. İmam, "Allahu Ekber'in (r)sini söylediğinde cemaattekiler
harekete başlar. Ne bundan önce davranır ne de bundan geri kalır. Ve bu şekilde
olay düzene girer.
Rasûlullah'ın (s.a.v.)
sahabileri -Allah onlardan razı olsun- Rasûlullah'tan (s.a.v.) önce davranmakta
oldukça dikkatliydiler. Onlardan biri; Bera İbnu'l Azib (r.a.) şöyle der:
"Sahabiler, Rasûlullah'ın
(s.a.v.) arkasında namaz kılarlardı. Başlarını rükûdan kaldırdıktan sonra,
Rasûlullah (s.a.v.) alnını yere koyuncaya kadar birinin dahi sırtını eğdiğini
görmezdim. (O, alnını yere koyduktan) sonra arkasındakiler secdeye
kapanırlardı."[3]
Rasûlullah'ın (s.a.v.) yaşı
ilerleyince hareketlerinde bir tür ağırlık oldu. Bunun üzerine arkasındakileri
uyararak şöyle dedi:
"Ey insanlar! Ben
şişmanladım. Rükû ve secdede benden önce davranmayın."[4]
İmamın, namaz kıldırırken
tekbirlerde sünnete uygun hareket etmesi gerekir. Bu, Ebu Hureyre'nin (r.a.)
rivayet ettiği hadiste bildirilmiştir:
"Rasûlullah (s.a.v.) namaza
kalktığında başlarken tekbir alırdı. Sonra rükûya giderken tekbir alır, sonra
(secde için) eğilirken tekbir alır, sonra başını (secdeden) kaldırırken tekbir
alır, sonra secdeye giderken tekbir alır, sonra başını (secdeden) kaldırırken
tekbir alırdı. Sonra, bitirene kadar namazın bütününde bunu yapardı. İkinci
rekattan sonraki oturuştan kalkarken de tekbir alırdı."[5]
İmam; tekbirini hareketine
uygun ve hareketiyle birlikte alır, cemaat de az önce nasıl yapılması
gerektiğini belirttiğimiz gibi davranmaya özen gösterirse namazlarında cemaat
olma olayı gerçekleşmiş olur.[6]

 

[1]
Beyhaki, es-Sünenü'l-Kübra: 10/104

[2]
Müslim: 1/320-321.

[3]
Müslim, hadis no: 474. (Abdulbaki baskısı)

[4]
Beyhaki: 2/93; Elbani, İrvau'l-Ğalil'de: 2/290. Hasen olduğunu söyler.

[5]
Buhari, Hadis no: 756; (Buğa baskısı).

[6]
Muhammed Salih el-Müneccid, İnsanların Önemsemediği Sakınılması Gereken
Haramlar, Karınca Yayınları: 24-26.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar