Toplumsal ve Siyasal Zulme Karşı Yardımlaşmak


Toplumsal ve Siyasal Zulme Karşı Yardımlaşmak

Toplumsal ve
Siyasal Zulme Karşı Yardımlaşmak:

 

"İnsanlar, bir zâlimi görür, (önlemeye güçleri
yettiği halde) ona engel olmazlarsa,  bundan  dolayı  hemen  hepsi  cezâlanır."
(Tirmizî; Tuhfetu'l Ahvezî Şerhu
Câmiu't Tirmizî, 8/423). Zulümden uzak yaşamak, zâlime boyun eğmemek ve ona
karşı direnmek, birey olarak engel olamayacakları zulme karşı yardımlaşmak
mü'minlerin İslâmî kimlikleri açısından olmazsa olmazları arasındAdır. "Bir
zulüm ve saldırıya uğradıkları zaman, birbirlerine yardım ederler."
(42/Şûrâ, 39). Kurtubî, bu âyeti şöyle açıklar: "Yani, zâlimler tarafından zulme
mâruz kaldıklarında teslimiyet göstermezler"  (Kurtubî 16/39). Sahih-i Buhâri'de
İbrâhim en-Nehâî'nin şöyle dediği kayıtlıdır: "Ashâb horlanmaktan, zelil bir
duruma düşürülmekten hoşlanmazlardı. Ama güçlü olduklarında da af ederlerdi." (Askalânî,
Şerh-i Sahih-i Buhâri, 5/99)

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar