Hz. Mûsâ'nın Gelişi


Hz

Hz. Mûsâ'nın
Gelişi:

 

Eski Mısırlılar koyu taassupları Sebebiyle
putperest inanışlarından vazgeçmiyorlardı. Tek bir Allah'a ibâdet edilmesi
gerektiğini tebliğ eden kişiler gelmişti ama Firavun'un kavmi hep eski sapkın
inanışlarına geri dönmüştü. Sonuçta Hz. Mûsâ, hem Mısır halkının hak dine karşı
batıl bir sistemi benimsemiş olduğu ve hem de İsrailoğulları'nın köleleştirilmiş
olduğu bir dönemde Allah tarafından Elçi (Rasûl) olarak gönderildi. Hz. Mûsâ,
hem Mısır'ı hak dine davet etmek hem de İsrailoğulları'nı kölelikten kurtararak
doğru yola iletmekle görevlendirilmişti. Kuran'da, bu konuya şöyle dikkat
çekilir:

"Mü'min olan bir kavim için hak olmak üzere,
Mûsâ ve Firavun'un haberinden (bir bölümünü) sana okuyacağız. Gerçek şu ki,
Firavun yeryüzünde (Mısır'da) büyüklenmiş ve oranın halkını birtakım fırkalara
ayırıp bölmüştü; onlardan bir bölümünü güçten düşürüyor, erkek çocuklarını
boğazlayıp Kadınlarını diri bırakıyordu. Çünkü o, bozgunculardandı. Biz ise,
yeryüzünde güçten düşürülenlere lütufta bulunmak, onları önderler yapmak ve
mirasçılar kılmak istiyoruz. Ve (istiyoruz ki) onları yeryüzünde 'iktidar
sahipleri olarak yerleşik kılalım', Firavun'a, Haman'a ve askerlerine, onlardan
sakındıkları şeyi gösterelim." (28/Kasas,
3-6)

Firavun yeni doğan erkek çocukların hepsini
öldürterek İsrailoğulları'nın sayıca artmasını engellemek istiyordu. Bu Sebeple
annesi, Hz. Mûsâ'yı Allah'ın ilhamıyla, bir sepetin içine yerleştirerek nehre
bıraktı. Onu Firavun'un sarayına götürecek bir yoldu bu. Kuran'da bu konuyla
ilgili âyetler şöyledir:

"Mûsâ'nın annesine: ‘Onu emzir, şâyet onun için
korkacak olursan, onu suya bırak, korkma ve üzülme; çünkü onu biz sana tekrar
geri vereceğiz ve onu gönderilen (elçilerden) kılacağız' diye vahyettik
(bildirdik). Nihâyet Firavun'un ailesi, onu (ileride bilmeksizin) kendileri için
bir düşman ve üzüntü konusu olsun diye sahipsiz görüp aldılar. Gerçekte Firavun,
Haman ve askerleri bir yanılgı içindeydi. Firavun'un karısı dedi ki: ‘Benim için
de, senin için de bir göz bebeği; onu öldürmeyin; umulur ki bize yararı dokunur
veya onu evlât ediniriz.' Oysa onlar (başlarına geleceklerin) şuurunda
değillerdi." (28/Kasas, 7-9)

Firavun'un karısı Hz. Mûsâ'nın öldürülmesini
engelledi ve onu evlat edindi. Böylece Hz. Mûsâ çocukluk yıllarını Firavun'un
sarayında geçirdi. Allah'ın yardımıyla kendi öz annesi de ona süt annesi olarak
saraya getirildi.

Bir dönem sonra, Hz. Mûsâ İsrailoğulları'ndan
birisinin bir Mısırlı tarafından eziyete uğratıldığını görünce duruma müdahale
etti. Fakat şehrin önde gelenleri bu davranışın karşılığını ölüm cezâsı olarak
belirlediler. Bunun üzerine Hz. Mûsâ Mısır'dan uzaklaştı ve Medyen'e geldi.
Burada geçirdiği sürenin sonunda Allah onunla konuşacak ve ona peygamberlik
görevi verecekti. Görevi Firavun'a geri dönmek ve Allah'ın dinini tebliğ
etmekti.

 

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar