Hadis-i Şeriflerde İftira Kavramı


Hadis

Hadis-i Şeriflerde
İftira Kavramı

 

"Kim bir mü'mini bir münâfığa (gıybetçiye) karşı
himâye ederse, Allah da onun için, Kıyâmet günü, etini cehennem ateşinden
koruyacak bir melek gönderir. Kim de müslümana kötülenmesini dileyerek bir
iftira atarsa, Allah onu, Kıyâmet günü, cehennem köprülerinden birinin üstünde,
söylediğinin (günahından temizlenip) çıkıncaya kadar hapseder."
(Ebû Dâvud, Edeb 41, hadis no: 4883, 4/270)  

"İftira yönüyle insanların en büyüğü, bir adamı
hicveden ve tümüyle bir kabileyi hicveden kimsedir. Kezâ, babasını inkâr edip
annesini zinâ ile itham eden kimsedir."
(Kütüb-i Sitte Terc. c. 17, s. 487)

"Kim benim üzerime (bilerek) yalan söylerse,
cehennemdeki oturacağı yere hazırlansın."
(Buhârî, İlm 49-51, Enbiyâ 128, Zühd 72; Müslim,
Mukaddime 1-3; Ebû Dâvud, İlm 4, hadis no: 3651; İbn Mâce, Mukaddime 4, hadis
no: 30-37; Tirmizî, İlm 8, hadis no: 2796-2798)

"Benim ağzımdan yalan söylemek, başka bir kimse
ağzından yalan söylemek gibi değildir. Kim bile bile benim ağzımdan yalan
uydurursa, ateşteki yerine hazırlansın."
(Buhârî, Cenâiz 50; Müslim, Mukaddime, 4; İbn
Mâce, Mukaddime, 31).

"Yalan olduğunu zannettiği bir hadisi benden
nakleden kimse, yalancılardan biridir."
(Müslim, Mukaddime I/9; Tirmizî, İlim 9)

"Şüphesiz benim üzerimden söylenen bir yalan,
başka birinin üzerinden söylenen yalan gibi değildir. Şimdi, kim (kasden) benim
üzerimden yalan söylerse (benim söylemediğim bir sözü bana isnâd eder, hadis
uydurursa), cehennemdeki yerine hazırlansın!"
(Müslim, Mukaddime 4; Buhârî, İlim 47-51)

"Benden çok hadis rivâyet etmekten kaçının. Her
kim benim üzerimde (benim ağzımdan) bir şey söylemek isterse, hak veya doğru
söylesin. Kim, benim söylemediğim bir sözü, kasden uydurup bana isnad ederse,
cehennemdeki yerine yerleşsin." (İbn
Mâce, Mukaddime 35; Dârimî, Mukaddime 243)

"Benden hadis rivâyet edin, zararı yok. Ama her
kim benim üzerime kasden yalan söylerse, cehennemdeki yerine hazırlansın."
(Müslim, Zühd 72)

"Kim yalan olduğu zannedilen bir sözü benden
(bana nisbet ederek) rivâyet ederse, kendisi de yalancılardan biridir."
(Müslim, Mukaddime 1; İbn Mâce, Mukaddime
38-41; Tirmizî, İlm 9, hadis no: 2799)

"(Üç şey) Yalan ve iftirânın en
büyüklerindendir: Kişinin, kendi babasından başkasına nesep iddia etmesi; Veya
rüyâsında görmediği bir şeyi kendi gözüne göstermesi (rüyâsında görmediği bir
şeyin kendisine rüyâda gösterildiğini iddiâ etmesi); Yahut da Rasûlullah'ın
söylemediği bir şeyi ‘söyledi' demesi."
(Buhârî, Menâkıb 18)

"Âhir zamanda birtakım deccallar, yalancılar
çıkacak. Size, sizin ve babalarınızın işitmediği hadisler getirecekler. Aman
onlardan sakının! Sizi sapıtarak fitneye düşürmesinler!"
(Müslim, Mukaddime 7)

"Her işittiğini söylemek, bir insana yalan
olarak kâfîdir. (Müslim, Mukaddime
5). "Kişiye, işittiği her sözü söylemesi, günah yönünden yeter (ve artar)."
(Ebû Dâvud, Edeb 88, hadis no: 4992)

 

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar