Allah'ın Sıfatı Olarak İlim..


Allah

Allah'ın Sıfatı Olarak İlim

 

İlim, Allah'ın kemal sıfatlarından
biridir. Bu konuyla ilgili olarak ilim iki kısma ayrılır. Birincisi kadîm olan
ilim; diğeri de hâdis olan ilimdir. Kadîm olan ilim Allah'ın zatına aittir.
Kulların sonradan kazandıkları ilme benzerliği yoktur. Allah'ın ilim sıfatı,
O'nun ilmiyle beraberdir. Allah'ın ezelî (başlangıcı olmayan) bir ilmi vardır.
Bu ilim, her şeyi içine almaktadır. Biz insanların ilmi gibi, sonradan kazanılan
âraz cinsinden değildir. Hiçbir şey, O'nun ilminin ve kudretinin dışında
değildir. Bazı şeyleri bilip bazılarını bilmemek noksanlıktır ve Allah bundan
münezzehtir. (14)   

Allah, mâlûmatın hepsini bilir. Yerde
ve gökte meydana gelen her şeyi, O'nun ilmi kuşatmıştır. Olmuş olanı, olmakta
olanı ve gelecekte olacak şeyleri O bilir. İlmi küçük- büyük, zâhir-bâtın her
şeyi kuşatmıştır.  Kâinatta zerre kadar bir şey dahi O'nun ilminden gizli
değildir. O, karanlık gecede kara taşın üzerindeki kara karıncanın kımıldamasını
bilir, O'ndan haberi vardır. Hava boşluğunda yer alan zerrenin hareketini,
sırları ve en gizli olanları bilir. Kalplerin, beyinlerin ve gönüllerin her
türlü eğilimlerini, hareketlerini ve gizliliklerini başlangıç ve sonu olmayan
yani kadîm ve ezelî ilmiyle bilir.

İnsanlar için ulaşılmazlıkla ifade
edilebilecek göklerin erişilmezliğinde, yerin dipsizliğinde saklanan şeyleri
(49/Hucurât, 18), karalarda ve denizlerde olup bitenleri (6/En'âm, 59), yere
gireni ve ondan çıkanı, gökten ineni ve oraya yükseleni (57/Hadîd, 4), gökte ve
yerde bulunan her bir sözü (21/Enbiyâ, 4) bilen Allah, bulunduğumuz her durumu,
her yeri, içine daldığımız her bir işi mutlaka Şâhid olarak bilir. Yerde ve
gökte hiçbir zerre O'ndan gizli kalamaz. (bkz. 10/Yûnus, 61)

"Sözünüzü ister gizleyin, ister açığa
vurun; bilin ki O, sînelerin özünü bilir. Hiç, yaratan bilmez mi? O, en ince
işleri görüp bilmektedir ve her şeyden haberdardır."
(67/Mülk, 13-14) Allah, bu ayette belirtildiği gibi en ince ve en gizli işleri
bütün incelikleriyle kolayca bilendir. Yaratan Allah, yarattığını, yaratacağını
ve her şeyi bilir. O halde, bütün sînelerin içindekileri, kalplerde saklı olan
herşeyi bilen O'dur. Her insandan sâdır olan gizli-açık, iyi-fena her söz ve
fiil, O'na nisbetle eşittir, O hepsini, herşeyi bilir. (15) 

Geçmiş zamanla ilgili bilgiler, şu
andaki durumlar ve gelecekteki olaylar Allah'ın ilmine göre farklılık
arzetmemektedir. Allah'ın ilminin önüne ne cehalet, ne de unutma bulaşır.
Kâinattaki nizam, âhenk ve sağlamlık O'nun ilminin genişliğine apaçık bir
delildir. Allah'ın ilminde hiçbir şeyin gizli kalmayacağı; dolayısıyla O'nun
insanların bütün yaptıklarını ve yapacaklarını bilmekte olduğu, Kur'an'ın birçok
ayetinde zikredilmektedir.

"Ne yerde, ne de gökte zerre
ağırlığınca bir şey Rabbinden uzak (ve gizli) kalmaz."
(10/Yûnus, 61)

"Gaybın anahtarları Allah'ın
yanındadır. O'nun için gaybı ancak O bilir. O, karada ve denizde ne varsa
hepsini bilir. O'nun ilmi  dışında  bir  yaprak  dahi  düşmez.  Yerin 
karanlıkları içindeki tek bir dane, yaş ve kuru ne varsa hepsi apaçık bir
kitaptadır (Yani Levh-i Mahfuz'da ve Allah'ın ilmindedir)."
(6/En'âm, 59)

"Göklerde ve yerde olanları, Allah'ın
bitirdiğini görmüyor musun? Üç kişinin gizli konuştuğu yerde dördüncüsü mutlaka
O'dur. Beş kişinin gizli konuştuğu yerde altıncısı mutlaka O'dur. Bunlardan az
veya çok olsunlar ve nerede bulunurlarsa bulunsunlar mutlaka O, onlarla
beraberdir. Sonra onlara kıyamet günü yaptıklarını haber verecektir. Doğrusu
Allah, her şeyi bilendir."
 (58/Mücadele, 7)

 

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar