İmametle Alakalı Hükümler


İmametle Alakalı Hükümler

İmametle Alakalı Hükümler
 
Fitne ve anarşiye karşı
İslâm'ın hassasiyetini en iyi ifade eden hususlardan biri İslâm'ın imamet
telakkî ve anlayışıdır. İmametin lüzum ve zaruretine olan inançtan, imamda
aranan evsâfa, imamın seçim şekillerine; ona itaat telakkisinden isyan edenlere
takdir edilen cezalara varıncaya kadar, imametle alâkalı her meselede ortaya
konan prensipler, telakkîler, emirler, yasaklar, tavsiyeler vs. fitneyi önleme
endişesinden renklenmekte, şekillenmektedir. Bu mesele zamanımızdaki cehâlet ve
suiniyete mebni sebeplerle dindarlar arasında bir anarşi vesilesi olma
istikametinde gelişmektedir. Halbuki meseleye, ana kaynaklara inerek, ümmetin
her sahada hakiki mürşidleri olan her çeşit garaz ve dünyevî hesaplardan uzak
selef âlimlerinin ve onların yolunda giden eslâf büyüklerinin yorumlarına
bakarak eğilecek olursak, imamet telakkisi'nin anarşi değil, nizâm; başıbozukluk
değil, disiplin ve düzen âmili olduğunu görürüz.
Şu hâlde, bu bahsi ele alıştaki
gâyemiz, İslâm'ın bu meseledeki gerçek telakkisini ortaya koymaktır. Bunu
yaparken, mevzunun her okuyucu tarafından yeterince kavranması için, mümkün
mertebe tâli başlıklara bölmeyi uygun gördük. Hattâ bazı temel fikirlerin
zihinlerde iyice yer etmesi için çeşitli  şekillerde birkaç defa tekrarından da
kaçınmadık.[1]

 

[1]
İbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları: 2/280-281.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar