Hıristiyanlar Teslisi (Üçlü İlâh Anlayışını) Kabul Etmekle Kâfir Oldular


Hıristiyanlar Teslisi

Hıristiyanlar Teslisi (Üçlü İlâh Anlayışını)
Kabul Etmekle Kâfir Oldular:

 

Bilindiği gibi, muharref hıristiyanlık inancında
Baba, Oğul, Rûhu'l-Kudüs'ten oluşan teslis inancı başlıca akide esasıdır.
Şimdiki tüm hıristiyanlara göre, teslisi kabul etmeyenler hıristiyan
sayılmazlar. Halbuki teslis, açık bir küfürdür; buna inanan kimse kâfir ve
müşrik olur: "Ey ehl-i kitab! Dininizde aşırı gitmeyin ve Allah hakkında,
hak/gerçek olandan başkasını söylemeyin. Mesih, ancak Meryem'in oğlu İsa'dır,
(o) Allah'ın rasûlüdür; Meryem'e ulaştırdığı  (‘kün=ol') kelimesi (nin eseri)dir.
Allah tarafından (gelen) bir ruhtur. Artık Allah'a ve peygamberlerine iman edin
de ‘(İlâh) üçtür' demeyin. Kendiniz için hayırlı olmak üzere bundan vazgeçin.
Allah ancak bir tek ilâhtır. O, çocuğu olmaktan münezzehtir. Göklerde ve yerde
ne varsa hepsi O'nundur. Vekil olarak Allah yeter. Ne Mesih ve ne de Allah'a
yakın melekler, Allah'ın kulu olmaktan çekinirler. O'na kulluktan çekinip
büyüklenen kimselerin hepsini (Allah) yakında huzuruna toplayacaktır."
(4/Nisâ, 171-172)

Hıristiyanlar, bir türlü Allah'ın birliği (tevhid)
inancına gelememiş, Allah ile peygamberin birbirinden farkını
anlayamamışlardır.  Hz.  Mûsâ  ve  Hz.  İsa,  ehl-i  kitaba  tevhid inancını
(İslâm'ı) getirdiği halde, sonradan sapan bu  toplumlar  Hâtemü'l-enbiyâ'nın 
sağlam  ve aydınlatıcı açıklamalarına rağmen, çoğu tevhidi kabul etmemişlerdir.
Hıristiyanlar: ‘baba, oğul ve rûhu'l-kudüs'ten ibaret olmak üzere Allah üçtür,
yahut, ‘Allah üç unsurdan meydana gelmiştir, bunların üçü de birbirinin aynıdır,
her biri tam ilâhtır ve üçü birden bir tek tanrıdır' diyerek saçmalamışlardır.
Yukarıdaki âyetler, onları,  gerçek  Allah  inancı  üzerinde  aydınlatmak  üzere
gelmiştir. Âyette Hz. İsa için "Allah'tan bir ruh" ve "Allah'ın
kelimesi" denilmiştir. Âl-i İmrân sûresinin 45-47. âyetlerinde ikinci vasıf
açıklanmış, bundan maksadın Allah'ın "kün=ol" demesinden ibaret
bulunduğu, Hz. İsa'nın mûcizevî bir şekilde yaratıldığı beyan edilmiştir. Meryem
sûresinin 17. âyetinden itibaren de birinci vasıf açıklanmış, "Rûh"un,
Cebrâil olduğuna işaret edilmiştir.

"Andolsun ‘Allah üçün üçüncüsüdür (üç tanrının
biridir)' diyenler kâfir olmuştur. Halbuki bir tek ilâhtan başka hiçbir tanrı
yoktur. Eğer diyegeldikleri (bu sözden) vazgeçmezlerse içlerinden o kâfir
olanlara çok acıklı bir azap vardır."
(5/Mâide, 73) Yüce Allah, bu âyetlerde teslise inananların kâfir olduklarını
açıkça beyan etmiştir. Kâfirler ve müşrikler de cennete kesinlikle giremezler.
Teslisi kabul etmeyenleri hıristiyan saymayan bugünkü hıristiyanların cennete
gideceğini ileri süren bazı profesörler ve onların tilmizleri büyük bir
yanılgının içindedirler; Allah'ın cenneti haram kıldığı müşrik ve kâfirlere
cenneti ikram etmek, kimsenin cür'et edebileceği bir şey olmamalıdır.

 

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar