Hıristiyanlıkta İbâdet


Hıristiyanlıkta İbâdet

Hıristiyanlıkta İbâdet:

 

İncillere göre İsa Mesih dedi: "Bu şeytan,
ibâdet ve oruçtan başka bir şeyle çıkmaz." (Matta, 17/21; Markos, 9/29). Fakat
her şeyden evvel şunu söyleyelim ki, hıristiyanlıkta hac'dan hiç söz edilmiyor;
sâniyen ibâdet ve orucun zorunluluğuna dair en ufak bir açıklama yoktur.
Vergilere gelince, bu konuda şu çarpıklık ve ilgisizlik vardır: "Sezar'ın
hakkını Sezar'a; Tanrı'nın hakkını Tanrı'ya ödeyin." (Matta, 22/21; Markos,
12/17; Luka, 20/25). Bu ifade, laikliğe yol açmış ve böylece kilise ve devletin
bu şekilde birbirinden ayrılışında, iktidarın dinsizleşmesi ve hatta dine karşı
müsâmahasız bir tavır takınması gibi büyük bir tehlike doğmuştur.

Hıristiyanlarda ibâdet, Tanrı'nın şânı için
meydana getirilmiş ilâhilerden müteşekkildir. Katoliklerde ise "communion"
denilen ve ekmek, şarap gibi maddî vasıtalarla ulûhiyete ortaklık vardır.

Hz. Mûsâ ve Hz. Muhammed (s.a.s.)'in aksine; Hz.
İsa'nın kendi risâletiyle ilgili yazılı bir metin bırakmamış olması üzücüdür. Bu
sebeple tercüme mahiyetinde olan eldeki mevcut İnciller ile asıl İncil arasında
mukayese yapma imkânı yoktur. Ayrıca Matta'nın yazmış olduğu Hz. İsa'nın Aramice
olan hayat hikâyesinin aslına da sahip olmadığımızdan, Yunanca olan tercümesinin
dahi asıl metne sâdık kalıp kalmadığını bilme imkânına da sahip değiliz. Şu
halde, hıristiyanların dominikal duâlarındaki hatalar, İsa Mesih'e değil;
Yunanlı mütercime veya İncil'i tahrif edenlere aittir.

Hıristiyanlarda oruç,
hiçbir surette mecburi olmayıp, çok nâdir olarak oruç tutan papazlara da, hafif
bir kahvaltı, tam bir öğle yemeği ve hafif bir akşam yemeği izni verilmiştir.
Karem (careme) adı verilen oruç tutma süresince Pazar günleri hariç, 40 gün
boyunca, yani 34 gün, oruç tutmak isteyenler bu tatbikatı yürütürler.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar