İncil(ler)


İncil

İncil(ler):

 

Kur'ân-ı Kerim, Hz. İsa'ya vahyedilen İncil'den
bahseder. Bu İncil, bir tek İncil'dir. Bugünkü İnciller de, Hz. İsa'ya
vahyedilen/vaz'edilen İncil'den birçok yerde bahseder. Buna rağmen elde mevcut
hiçbir İncil için, hıristiyanlar tarafından bile "bu İsa'nın İncilidir"
denilemez ve ona atfedilmez; "Matta'ya Göre İncil, Markos'a göre İncil..."
denilir. Kilise tarafından birbirinden hayli farklı ve birbiriyle nice
çelişkileri olan dört farklı İncil yasal İncil sayılmıştır. Arapça "Enâcil-i
erbaa" denen bu dört İncil, Matta, Markos, Luka ve Yuhanna İncilleridir. Asıl
yazıldıkları nüshaları elde bulunmayan bu dört İncil'in tümü, Hz. İsa'dan çok
sonra yazılmıştır. En eski nüsha olarak yazıldıkları İbrânice ve Latinceden
Yunancaya ve çok zaman sonraki tercümeleri vardır. Bu dört İncil, kendisi de o
zamanlar hıristiyanlığı kabul etmemiş olan putperest imparator Konstantin
tarafından 325 yılında  topladığı  İznik  konsilinde  yüzlerce  İncil
yazması arasından 2048 kişilik üyenin sadece 318'inin kararı ve imparatorun
tercih ve yönlendirmesiyle seçilmiş, özellikle tevhid içerikli İnciller başta
olmak üzere diğer tüm İnciller sahte kabul edilerek yakılmış ve yaktırılmıştır.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar