Konsil


Konsil

Konsil:

 

Hıristiyan ruhanîler ve râhipler meclisi.
Özellikle katolik kilisesi dogmaları ve kilise disiplinini düzenleyen kurallar
2. y.y. dan itibaren toplanmaya başlanan bu konsillerce tespit edilmiştir. 1869
yılına kadar değişik aralıklarla toplanan konsillerin sayısı yirmidir.
Hıristiyanların temel inançları bu konsillerde kararlaştırılmıştır. 325 yılında
toplanan İznik konsili, Pavlus'un görüşünün temeli olan İsa'nın tanrılığını
kabul etti. Bu görüşe muhâlif olan İncilleri ve başka kitapları nerede olursa
olsun toplatıp yakmayı kararlaştırdı. Bu kararın alınmasında henüz
hıristiyanlığı kabul etmemiş olan putperest kral Konstantin'in büyük etkisi
oldu; bu kararla hıristiyanlığı putperestliğe yaklaştırmış oldu.  Yine, bu
konsilde alınan kararların aksini savunanları konsil, lânetlemekte ve aforoz
etmektedir. 2048 Din adamının katıldığı bu konsilde bu kararı alan din
adamlarının sayısı sadece 318 idi. 1720 farklı görüşün iddiaları geçersiz kabul
edildi. Daha sonra İnciller de konsil tarafından değerlendirildi; Önemli bir
kısmı teslisi değil de tevhidi savunan yüzlerce İncil'in içinden 4 İncil (Matta,
Markos, Luka ve Yuhanna İncilleri) resmen kabul edilen İnciller oldu. Bunun
dışındaki kitaplar için, nerede olursa olsun toplattırılıp yatırıldı. 

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar