Akıl İle İlgili Veciz Sözler


Akıl İle İlgili Veciz Sözler

Akıl İle İlgili
Veciz Sözler:

 

* "İnsanlara akılları ölçüsünde söz
söyleyin." (Hadis-i şerif)

* "İdrâk-ı meâlî bu küçük akla gerekmez;

   Zira bu terazi o kadar sıkleti çekmez." (Ziya
Paşa)

* "Akla mağrûr olma Eflâtun-ı vakt olsan dahî,

   Bir edîb-i kâmili gördükde tıfl-i mekteb ol."
(Nef''î)    

* Aklı olmayanın dini de yoktur.

* En akıllı insan öğüt alan insandır.

* Her nimetin bir şükrü vardır. Akıl nimetinin
şükrü de düşünüp öğüt almaktır.

* İki şey var ki, asla sonuna erişilmez. İlim ve
akıl

* İlim tükenmez hazine, akıl eskimez elbisedir.

* Akıl, vücudun efendisidir.

* Akıl attır, dizgini ârif ve âlim elinde.

* Akıl ve dirâyetin ak saçlılarınki gibi; ama
yüreğin masum çocuk yüreği olsun.

* Akıl için yol birdir.

* Akıl, sağlam bir göz; Kur'an ise ışıkları her
köşeye saçılıp yayılan bir güneştir.

* Şeriat ile akıl, nur üstüne nurdur.

* Hurâfeler ve bâtıl inanışlar, zayıf
akıllıların dinidir.

* Akıl noksanlığı iki türlü olur: Biri
delilikten, öbürü câhillikten. 

* Bir akıl iyidir ama, iki akıl daha iyidir.

* Akıl akıldan üstündür.

* Akıl gibi sermaye olmaz.

* Akıl olmayınca başta, ne kuruda biter ne
yaşta.

* Akıl tecrübe ile kemâl bulur.

* Akıl vezirdir, gönül padişah.

* Bir akıllının dostluğu, tüm delilerin
dostluğundan daha iyidir.

* Ey akıllı! Sakın aklın başına gelince, pişman
olacak bir sarhoşluğa düşme.

* Mecnun'la birlikte oturan akıllı, Leylâ'nın
yüzünden başka şey konuşmaz.

* Zekî, başkalarını bilendir; kendini bilen ise
akıllıdır. 

* Akıllı bir kişi, düşmanından da akıl öğrenmeyi
ihmal etmez.

* Akıllı olan, başkasının kusurunu görerek
kendisininkini düzeltir.

* Aptallar, akıllılardan pek az şey öğrenirler;
ama akıllılar, aptallardan çok şey öğrenirler.

* Akıllı olan aklıyla mağrur değil; meşgul olur.

* Akıllıya "ben" yakışmaz.

* Yalnız akıllı olmayı istemek, büyük bir
deliliktir.

* İki şey akıl hafifliğini gösterir: Söyleyecek
yerde susmak, susacak yerde söylemek.

* Aklı kıt olan dilini tutamaz.

* Akıllının uzun kulakları, kısa dili vardır.

* Akıllı söylemeden düşünür, akılsız düşünmeden
söyler.

* Akıl yeryüzünden kalksa bile, hiç bir kimse
akılsız olduğuna inanmaz.

* Akılları pazara çıkarmışlar, herkes yine kendi
aklını beğenmiş almış.

* Deliler ve akıllı insanlar zararsızdır. En
tehlikeli insanlar, yarı deliler ve yarı akıllılardır.

* Akıllı düşman, akılsız dosttan yeğdir.

* Akıllı iki kere aldanmaz.

* Akıllı neyler balı, akılsız neyler malı.

* Hayatta başarılı olmak için akılsız görünmeli,
ama akıllı olmalıyız.

* Akıllı görünmeye çalışmak, olduğundan daha
akılsız görünmekten başka işe yaramaz.

* Bir soru soran adamın sorusundan, onun ne
derece akıllı olduğu anlaşılır.

* Olabilirsen başkalarından daha akıllı ol;
fakat onlara daha akıllı olduğunu söyleme!

* İnsanlar, akıllılar arasında deli; deliler
arasında akıllı olmasını bilmeli.

* Akıllı olmak da bir şey değil; önemli olan o
aklı yerinde kullanmaktır.

* Ham düşünceleri, ancak akıl pişirir.

* Aklı bol olan, zamanın kıtlığından zarar
görmez.

* Akıl ve iman ikiz kardeştir. Allah biri
olmadan diğerini kabul etmez.

* Aklına çok güvenen, akıl seviyesini aşamadığı
için, vahy ve ilhamdan mahrum kalır.

* Doğru işlemeyen akıl, keskinmiş neye yarar?
Saatin iyiliği koşmasında değil; doğru gitmesindedir.

* İman kalp sayesinde inanılan ve yaşanan, akıl
sayesinde  de düşünülen ve idrak edilen bir gerçektir.

* Bir saat (kısa bir an) tefekkür (düşünmek),
bir gece nâfile ibadet etmekten daha hayırlıdır.

* Delinin yüreği ağzındadır; akıllının dili
yüreğindedir.

* "Siz onları görseydiniz deli derdiniz; onlar
sizi görseydi, müslüman demezlerdi." (Sahabeler için Hasan-ı Basrî)

* Deli dedikleri, aklın esaretinden kurtulmuş
olandır.

[1]

 

[1]
Ahmet Kalkan, Kur'an Kavram Tefsiri.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar