2) Dinle İlgili


2

2) Dinle İlgili:

 
"Din ayrı, dünya ayrı" (Dünyayı
dinin dışına itmek, dini dünyaya karıştırmamak ve laiklik anlamında)  
''Din ayrı, siyaset ayrı"
(İnsanların yönetiminin dinle ilgisi yok, siyaset dinden bağımsız olmalıdır
anlamında) 
"Dinde zorlama yoktur" (Din
seçme konusundaki özgürlükle ilgili Bakara sûresi, 256. âyetini farklı ve yanlış
bir konu için delillendirerek, bir müslümana karışılamayacağı, onun haramları
işlemede  özgür olduğu anlamında; dinin ahkâmla/muâmelâtla ilgili konularını
inkâr etmek veya geçerli olmayacağını iddia anlamında)
"Zevklere ve renklere
karışılmaz" (Arzu ve heveslere hiç kimsenin müdahale etmesine hakkı yoktur, ben
neden zevk alıyorsam onu yaparım, din adına bile olsa hiç kimse ona karışamaz
anlamında)  
"Bu benim özel hayatımdır,
kimse karışamaz." , "Demokrasi var, bana kimse karışamaz, canım ne isterse onu
yaparım" demek (Allah'ı, Allah'ın hükümlerini önemsememek ve O'na teslim
olmamak, nefsini, hevâ ve hevesini putlaştırıp ilâhlaştırmak anlamında) 
"Biz babamızdan, atalarımızdan
böyle gördük" (geleneği, ataların yolunu mutlak doğru olarak kabul etmek, dine
ters düşse de atalarının yolunun en doğru yol olduğunu kabul anlamında)
"Din şöyle diyor, doğru ama..."
, "haklısın, fakat..." (Dinin emir ve yasaklarının doğru olduğunu kabul etmekle
birlikte, hayata geçirmenin imkânsız gibi çok zor  olduğu, yaşanamayacağı, başka
alternatiflerin zaruri olduğu anlamında)
"İslâm dini akıl dinidir,
mantık dinidir" (Nakli dışlama, vahyi temel ölçü almama, aklı putlaştırma
anlamında)
"İslâm şeriatı eskidenmiş,
bundan sonra din hâkim olamaz." (Dini, eski zamana ait tarihî bir vaka gibi
kabul etme ve gelecekle ilgili Allah'ın vaadlerini inkâr anlamında)
"Dine bağlı yaşamanın, dindâr
olmanın zamanı geçti; doğru olursan bu devirde aç kalırsın" (Dinin bütün
zamanlar için geçerli olmasının reddi anlamında)
"Dinî günler" (Zamanı, günleri
dinî olan ve dinî olmayan diye ayırıp, bazı günlerin dinle ilişkilerinin
olmaması gibi anlaşılabilmesi anlamında)
"Hayat yalnız bu dünyadadır" (âhireti
inkâr anlamında)
"Sen benim kalbime bak, kalbim
temiz" (Dinin bazı emirlerini yerine getirmeyişin mâzereti olarak kalbin
temizliği anlayışı ve ibadet edenlerin kalbi temiz değil ki ilâhî emirleri
yerine getiriyorlar anlamında)
"Paranın açmadığı kapı yoktur"
(Parayı putlaştırmak, kapitalizmin her şey olduğu anlamında)
"Demokrasilerde çare tükenmez"
(Beşerî bir düzen olan demokrasi (halkın kendi kendisini yönetmesi)nin  her
konuya çözüm getiren en üstün idare şekli olduğu; İslâm'ın siyâset ve devlet
anlayışından daha üstün bir yönetim şekli olduğu anlamında)
"Aşırı dinciler" , "dinciler" "fundemantalistler"
, "dinci  teröristler" gibi çirkin ithamları gerçek mü'minlere etiket olarak
takmak, müslümanları, dolayısıyla İslâm'ı kötülemek anlamında)
İslâm'a irticâ, gericilik,
fundemantalizm, taassup ve benzeri çirkin sıfatlar  takmak.
İslâm'a, şeriata, tesettüre
karşı tavır almak, veya bu tür dinle ilgili hususlara düşman olanları
desteklemek.
İslâm'ın kutsal kabul ettiği
hususların dışında, özellikle de İslâm'a düşman olan rejimlerin sembollerini
yüceltmek veya onlara saygı duymak

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar