Avret Ne Demektir?.


Avret Ne Demektir

Avret Ne Demektir? 

 
"Avret", Ìslâm'a göre
insanların örtmeleri ve dinen yabancı sayılan kimselere göstermemeleri gereken
organlarına verilen addır. "Tesettür" ise, avret yerlerini örtme, gizleme,
saklama ve koruma konusundaki İslâmî prensiptir. İslâm'a göre müslümanlar,
yıkanma, tabiî ihtiyaç ve temizlenme (tahâret) gibi durumlar dışında avret
yerlerini başkalarına -bir zarûret olmaksızın- gösteremezler. Bu, Kur'an'ın 
müslümanlara getirdiği bir ölçü, bir hüküm ve aynı zamanda bir fazilettir.
Avret yerleri neresidir?  Kadın
veya erkek, avret yerlerini kimlere gösterebilir, kimlere gösteremezler?
Tesettür emrinin sebeb-i hikmeti ne olabilir? Şimdi bu sorulara kısa cevaplar
bulmaya çalışalım:
Esasen insan için örtünme fıtrî
(yaratılıştan gelen) bir özelliktir. Sebebi ne olursa olsun, insan örtünürse
yaratılışına daha uygun hareket eder. Birçok hayvanın örtüleri tüyleridir,
kılları veya telekleridir. Onlar, bu dış örtüleri ile güzel, bu dış örtüleri ile
doğal olmaktadırlar. İnsan da böyledir. O da örtünmeye yarayan araçlar
(elbiseler) giyerek kendisini değerli kılar, yaratılışına uygun davranmış olur.
Kur'an, örtünmesi gereken
yerlere çirkin yerler deyip, bunları örtecek elbisenin Allah (c.c.) tarafından
verildiğini açıklamaktadır:
"Ey Âdemoğulları Biz sizin
çirkin yerlerinizi örtecek bir elbise ve size ‘süs kazandıracak bir giyim'
indirdik (var ettik). Takvâ ile kuşanıp donanmak ise daha hayırlıdır. Bu,
Allah'ın âyetlerindendir. Umulur ki öğüt alıp düşünürler." (7/A'râf, 26).

Rabbimiz, kendi yarattığı
insanın bazı organlarına çirkin demekle onların saklanması, gizlenmesi
gerektiğini haber veriyor. Bu, insanı aşağılamak değildir. İnsanın böyle oluşu
normal bir durumdur. Çevremizde, insanların çirkin veya güzel dediği binlerce
bitki ve hayvan bulunmaktadır. Çirkin diye nitelenenler asıl itibariyle çirkin
değildir.   İnsan duygusu onları öyle gördüğü için çirkin denilmektedir.
Başkalarının görmekle rahatsız
olacağı, insan cinsini belli eden, bir kusur değil ama insana ait bir sır olan
‘avret' yerlerinin gösterilmesi hoş karşılanmamış, bunu örtecek elbise var
edilmiş, sonra da böyle bir giyimin insan için yüceltici, değer kazandırıcı bir
süs olduğu vurgulanmıştır. Bütün bunların olabilmesi için de insanın teslim
olduğu Rabbinden hakkıyla çekinmesi anlamında ‘takvâ elbisesi'ni  kuşanması
gerekir. İlk insanlar; Hz. Âdem ile O'nun eşi, cennette giyinmiş olarak
yaşıyorlardı. Ancak şeytan onları aldattı ve onların yasak ağacın meyvesinden
yemelerini sağladı. Böylece onlar cennetten çıkmak zorunda kaldılar ve ‘ayıp
yerleri' kendilerine göründü. "Ey Âdemoğulları, şeytan, anne ve babanızın
ayıp/çirkin yerlerini kendilerine göstermek için, elbiselerini sıyırtarak,
onları cennetten çıkardığı gibi sakın sizi de fitneye/belâya uğratmasın..." 
(7/A'râf  27)
 

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar