Kadın hakkında Meşhurların Yanlış ve Çarpık Sözleri; Saçmalardan Seçmeler


Kadın hakkında Meşhurların Yanlış ve Çarpık Sözleri

Kadın hakkında Meşhurların Yanlış ve Çarpık Sözleri; Saçmalardan Seçmeler[1]:

 

"Her parasız kadın, koca peşinde koşan bir
mâcerâperesttir." (G. Bernard Shaw)

"Kadının sözüne, bülbülün sesine pek kulak
asma!" (Kalevala -Fin Destanı-)

"Kadın: Kaçınılması imkânsız bir kötülük
kaynağı... Vesvese yatağı... Hoşa giden bir belâ... Bir iç tehlike. Gönülleri
avlayan güzel eşkıya. Süslü püslü bir musîbet..." (Hıristiyan Büyüğü, Aziz
Chrysostem)

"Kötü kadınlar bunaltır, iyi kadınlar da
sıkar." (Oscar Wilde)

"Kadınlar, genellikle, ağırbaşlı erkeklere
karşı iffetli görünürler, ama çapkınlara karşı değil!" (Fonvizin)

"Kadınları çok sevmiş olmanın cezâsı,
onları daima sevmektir." (André Maurois)

"Kadın; yılanların en tehlikelisi, zehrinin
ilâcı bulunmaz." (Bhartrihari)

"Kadında hayvan niteliği üstündür. Çünkü
kadın, renge ve kokuya düşkündür." (Celâleddin Rûmî)

"Pek az kadın vardır ki, değeri
güzelliğinden ömürlü olsun." (La Rochefoucauld)

"Aşk ve kadın; bütün öteki fenâlıklar,
cinâyetler bunlardan dal budak salarlar." (Hüseyin Rahmi Gürpınar)

"Kadın erkeklere zevk vermez, keder verir,
dert verir." (Anatole France)

"Kadınlar Cehennemin kapısıdır."
(Hıristiyan Büyüğü, Aziz Hieronymus)

"Kadın kısmı kediye benzer. Sevmek istersen
kaçar, yüz vermediğin zaman yaltaklanır." (Hüseyin Rahmi Gürpınar)

"Dünya, kadınlarla doludur, kadınlar ise
hile ve desise ile dolu." (Gelett Burgess)

"Akıllı bir kadın, iki kere budaladır." (Erasmus)  

"Bir kurşunla vurul da, bir kadına
vurulma!" (Faruk Nâfiz Çamlıbel)

"Kadınlar mâbedlerde evliyâ; sokaklarda
melek; evlerinde şeytandırlar." (George Wilkins)

"Kadın, insanın kalbine, şeytanın girmesini
temin etmek için açılan bir kapıdır. Erkeği, yasak ağaca sürükleyen varlıktır.
İlâhî kanunu bozan, Allah'ın yeryüzündeki sûreti, çehresi olan erkeği aldatan
iğrenç bir mahluktur." (İlk Hıristiyan liderlerinden Tertullian) 

"Kadınlarla görüşmeye mi gidiyorsun?
Kamçını unutma!" (Nietzsche)

"Kadından azgın hayvan, kadından azgın ateş
yoktur." (Aristophanes)

"Kadınlar sade bal değil; zehir tesiri de
yaparlar." (Halide Edip Adıvar)

"Erkekler, bilgiç kadınlardan nefret
ederler." (Tennyson)

"Kadın devamlı erkeğin sessizliğinden;
erkek de kadının o ebedî çenesinden şikâyetçidir." (Raif Necdet Kestelli)

"Kadının huyu, giydiği elbise ile değişir."
(La Bruyére)

"Bir kadınla konuşurken ona gülümse, fakat
dinleme." (Ly-Kin)

"Kadın her yerde kadındır. Bir melekle
konuşmaktansa bir erkekle konuşmayı daha çok ister." (M. W. Holmes)

"Kadınların yanına mı gidiyorsun? Sakın
kaçmayı unutma." (Nietzsche)

"Kadınların çoğu, uyandırılmadıkları için
iffetli kalmışlardır." (Ovidius)

"Kadınlar, başka kadınlar için giyinirler,
başka kadınların kocaları olduğu için evlenirler, başka kadınları kıskandırmak
için evlerini süslerler. Başka kadınlar olmasaydı, kadınlar ne iyi olacaktı."
(Paul Corey)

"Bir tek kadın cana yakın olabilir, fakat
iki kadının bir araya gelmesi bir fâciadır, çünkü iki kadının, ancak üçüncü bir
kadını fedâ etmek pahasına anlaşabileceğine inanıyorum." (Sacha Guitry)

"Kadın, gerekli olan bir kötülüktür.
İstenen bir belâdır. Evin ve âilenin en büyük tehlikesidir. Ahlâksız ve edepsiz
bir sevgilidir. Yaldızlı, aldatıcı bir musîbettir." (Hıristiyan Büyüğü, Aziz
Sustam)

"İki kadın birbirleriyle sıkı fıkı arkadaş
olunca, bu üçüncü bir kadının iki arkadaş kaybettiğini gösterir." (S. L. Perssey)

"Bir kadının yüreğindeki kötülük, yüzünde
okunur." (Stendhall)

"Kadın, köpek ve dut ağacı, onları ne kadar
döversen o kadar kazanırsın." (Thomas Fuller)

"Kadın, insanın gölgesi gibidir;
kovalarsanız kaçar, kaçarsanız kovalar." (Chamfort)

"Kadın; en kederlisi eğlence düşkünü bir
tâife." (Abdülhak Hâmid Tarhan)

"Kadın olsun da bir sözü cevapsız bıraksın,
olacak şey değil; meğer ki dilsizini bul!" (Shakespeare)

"Kadın nedir ki? Doğanın işlediği bir
yanlışlık." (Congreve)

"Kadın, istenildiği sürece melekten
farksız, elde edildikten sonra da şeytandan beterdir." (Decourcelle)

"Kadın, Cehennemin kapısıdır." (Eflatun)

"Kadının istediği iki şey vardır: Erkeğin
gözüne girmek, kadının gözüne çarpmak." (Franz Werfel)

"Az güzel bir kadın, çirkin erkekten çok
daha çirkindir." (Gautier)

"Kadınları güzel yapan Tanrı, sevimli yapan
şeytandır." (Victor Hugo)

"Kızların çoğu, hiçbir yere gitmemektense
yanlış yolda yürümeyi düşünürler." (Doris Marie)

"Bütün kadınlar, sönmektense, yana yana
tükenmeyi tercih ederler." (Montherlant)

"Kadınlar kendilerini sevenler için değil;
onlara hükmedenler için can verirler." (Halide Edip Adıvar)

"Her dilde, şiirin konusu zevce değil
sevgilidir. Kahramanı zevce ve konusu evlilik olan hikâyeden daha tatsız ne
olabilir?" (Ahmet Hâşim)

"İnsanın karısı ile geçirdiği iki zevkli
gün vardır: Birincisi, karısı ile evlendiği gün; ikincisi, karısının gömüldüğü
gün." (Thomas İngeland)

"Öyle sanıyorum ki, insanın uygar
yapabileceği son şey kadın olacaktır." (G. Meredith) 

"Kadınların bizi mutlu etmek için bir tek
usûlleri vardır; halbuki bizi mutsuz etmenin bin bir türlü yolunu bilirler." (Heinrich
Heine)

"Kadın zayıftır, gariptir; kendini
beğenmişlik onu kör eder, boş arzular onu etkisi altında tutar." (George Sand)

"Düşünen bir kadın, boyanan bir erkek kadar
iğrençtir." (Lessing)

"Kadın, üzerinde her şeyin döndüğü bir
vidadır." (Tolstoy)

"Yanındayken bal, uzaklaşınca zehir; kadın
öyledir." (Bhartrihari)

"Kadın, çok defa en çok hoşlandığı şeye
dudak büker." (Shakespeare)    

"Hiçbir zaman hem zeki, hem güzel bir
kadına rastlamadım." (Montherlant)

"Sözden hafif ne var? Şimşek. Şimşekten
hafif? Rüzgâr. Rüzgârdan? Kadın. Kadından? Hiçbir şey!" (Seneca)

"Kadın, o bir kelebektir ki, her önüne
gelen ağaca konar ve sonra uçar." (Süleyman Nesib)

"Kadının nefes aldığı yerde hava bozulur."
(K. Kisfaludy)

"Kadın, süslü ve büyülü bir hiledir." (Raif
Necdet Kestelli) 

"Kadın, erkekten arslan yüreği içinde, kuzu
itaatı ister." (Cenap Şehabettin)

"En tatlı kadın dahi acıdır." (Nietzsche)

"Kedi, ağzı şapırdayanın, kadın kesesi
şıkırdayanın yüzüne bakar ve dizine çıkar." (Refik Halit Karay)

"Dünyada en iyi kadın, anasından
doğmayandır." (Firdevsî)

"Kadını yedir, giydir, mücevherlerle ve
başka güzel şeylerle süsle, fakat ona akıl danışma!" (Pançatantra)

"Kadınlar, erkeklerle eşit olmak için
uğraşırlar, bunu sağladılar mı, o andan sonra erkeğe üstün olurlar." (Cato)

"İşte kadın! Ne olurdu ellerine düşmeden
kollarına düşebilseydik." (A. Birce)

"Kadın; saçı uzun, aklı kısa bir
varlıktır." (Schopenhauer) 

"Bir kadının sevgilisine söyledikleri,
rüzgârların ve hızla akan suların üzerine yazılmalıdır." (Catuli)

"Ne gariptir ki kadınların çoğu sevdikleri
halde sevmiyor, sevmedikleri halde seviyor görünürler." (Raif Necdet Kestelli)

"Hâtun kişidir düşmeni her hâb u huzûrun
-Kadındır düşmanı, her uyku ve huzurun-." (Fâzıl Ahmet Aykaç)

"Kadın erkek birbirini ikmâl eder,
diyorlar; halbuki çoğunlukla biri diğerini noksanlaştırır." (Cenap Şehabettin)

"Kadın, her şeyi gören gözü bile aldatır."
(Dostoyevski)

"Kadınlar kadar intikam almaktan zevk duyan
canlı yoktur." (Juvenal)

"Kadınlar güller gibidir, bir defa
açıldılar mı, yaprakları hemen dökülmeye başlar." (Shakespeare)

"Kadın, deniz gibidir, hiç güvenmek olmaz."
(Tevfik Fikret)

"Kadın erkeği kılıçsız zapteder ve ipsiz
bağlar." (Tos)

"Kadınlar istediler mi "sâhiden" hasta
olurlar, hattâ kibirleri uğruna ölürler bile." (André Maurois)  

"Kadınlarda fecî olan şey, ne onlarla, ne
de onlarsız yaşanabilmesidir." (Byron)

"Her kadın ağlayıncaya kadar haksızdır,
ağlar ağlamaz hak kazanır." (Haliburton)

"Bana göre; en çok korkulacak şey
kadınlardır." (Said bin Müseyyeb)

"Dünyada en güç şey, kadını memnun
edebilmektir." (Rıfat Necdet Evrimer)

"Akmayan dam, tütmeyen baca, kaynanasız
koca." (Atasözü)

"Koca; devamlı kiracı." (Âlî Bey)

"Kocasının hastalığından en çok üzgün
görünen bir kadın bile içinden sevinir. Çünkü kocası daima gözünün önünde ve
avucunun içindedir." (Raif Necdet Kestelli)

"At, at oluncaya kadar sahibi mat olur,
derler. Bazı koca da, karısı kadın oluncaya kadar iki kat olur." (Refik Halit
Karay)

"Bir koca, eşinin iyi bir kadın olup
olmadığını gösteren evlilik belgesini yüzünde taşır." (G. Gardony)

"Evindeki şerefsizliği en son koca
öğrenir." (Juvenalis)     

 

Allah'a teslim olmuş, sorumluluk ve
yetkilerini bilen, görevlerinden kaçmadığı gibi İslâmî ve insanî haklarını da
savunup mücâdelesini veren, onuruna sahip, tesettür ve iffetini bayraklaştırmış,
İslâmî hareketin gönül dinamiği kadınlara selâm olsun! Selâm olsun analarımıza,
eşlerimize, kızlarımıza ve bacılarımıza!

 

[1]
Kadını hor gören ve yanlış yargılarla
itham eden görüşlerin sahiplerini de belirtiyorum ki, sadece Doğuluların
kadını aşağıladığı zannedilmesin. Nice Batılı ve Batılılaşmış yazar ve
bilgin de cinsiyet ayrımcılığını çirkin şekilde vurgulamıştır. İbret olsun
diye örnekler geniş tutulmuştur. Aslında Doğululardan ziyâde, Batılıların
temel kültürleri ve din anlayışları kadın düşmanlığına ve istismarına
uygundur ve Batılıların kahir ekseriyeti, bayanları ya hor görür, ya da
değer verir gözükerek istismar eder. (Kur'an Kavram Tefsiri)

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar