Ay Hali Olan Kadın İle İlgili Hükümler


Ay Hali Olan Kadın İle İlgili Hükümler

Ay Hali Olan Kadın
İle İlgili Hükümler

 

1-
Kadın ay hali iken onunla ferc yoluyla ilişkiye girmek haramdır. Çünkü yüce
Allah: "Sana ay halinden sorarlar, de ki: ‘O bir rahatsızlıktır. Onun için ay
halindeyken kadınlardan ayrı durun. Temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın.
İyice temizlendiler mi o zaman Allah'ın size emrettiği yerden onlara varın.
Gerçekten Allah çokça tevbe edenleri de sever, çok temizlenenleri de sever"
(el-Bakara, 2/222) diye buyurmaktadır.

Bu haramlık hali
kadın ay halinden kesilip bundan dolayı gusletmesine kadar devam eder. Çünkü
yüce Allah: "Temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın. İyice temizlendiler mi
o zaman Allah'ın size emrettiği yerden onlara varın" diye buyurmaktadır.

Ay hali olan
kadının kocası, fercinden cima etmesi dışında hanımından her şekilde istifade
etmesi mübahtır. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi vesellem: "Cima
dışında her şeyi yapabilirsiniz" diye buyurmuştur. (Hadisi Müslim rivayet
etmiştir).

2-
Ay hali olan kadın ay hali olduğu süre içerisinde oruç tutmaz, namaz kılmaz. Bu
haldeyken bunları yapması haramdır. Bu halde iken bu ibadetlerin işlenmesi sahih
değildir. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurmuştur:
"Kadın ay hali olduğu vakit namaz kılmayı ve oruç tutmayı bırakmıyor mu?"[1]

Ay hali olan kadın
temizlendikten sonra orucun kazasını yapar. Fakat namazın kazasını yapmaz. Çünkü
Âişe radıyallahu anha şöyle demiştir: "Bizler Resulullah sallallahu
aleyhi vesellem hayata iken ay hali olurduk. Orucun kazasını yapmamız
emrolunur, fakat namazın kazasını yapmamız emredilmezdi."[2]

Aradaki farka
gelince -doğrusunu en iyi bilen Allah'tır- namaz tekrarlanan bir ibadettir. Bu
husustaki zorluk ve sıkıntı sebebiyle kaza edilmesi vacip değildir, oruç ise
böyle değildir.

3-
Ay hali olan kadının arada bir engel bulunmaksızın Mushafa doğrudan dokunması
haramdır. Çünkü yüce Allah: "Ona ancak tertemiz olanlar el değdirir"
(el-Vakıa, 56/79) diye buyurmuştur. Ayrıca Resulullah sallallahu aleyhi
vesellem'ın Amr b. Hazm'a yazdığı mektubunda: "Mushaf'a da ancak temiz
olan bir kimse el değdirebilir"[3]
buyurmuştur. Bu insanlar tarafından kabul ile karşılanan bir iş olduğundan adeta
mütevatir rivayete benzer. Şeyhü'l-İslam İbn Teymiyye – Allah'ın  rahmeti
üzerine olsun- şöyle demektedir: Dört mezhep imamının görüşüne göre mushafa
ancak taharetli olan kimse el değdirebilir. Ay hali olanın, Kur'an'a el
değdirmeksizin Kur'an okuyabileceği hususunda ilim ehli arasında görüş ayrılığı
vardır. İhtiyata daha uygun olan unutacağından korkması gibi bir zaruret hali
olması dışında, Kur'an okuyamayacağıdır. Doğrusunu en iyi bilen Allah'tır.

4-
Ay hali olan kadının Beytullahı tavaf etmesi haramdır. Çünkü Peygamber
sallallahu aleyhi vesellem Âişe radıyallahu anha ay hali olunca şöyle
demiştir:"Hacc eden kimsenin yaptığı her işi yap; şu kadar var ki temizleninceye
kadar Beyti tavaf etme!"

[4]

5-
Ay hali olan bir kadının mescitte kalması haramdır. Çünkü Peygamber
sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurmuştur:

"Ben ay hali olana
da cünübe de mescitte kalmayı helal kılmıyorum."[5]

Yine şöyle
buyurmuştur:

"Mescit, ay hali
olana da cünüp olana da helal değildir"[6]

Bununla birlikte
orada kalmaksızın mescitten geçip gitmesi caizdir. Çünkü Âişe radıyallahu
anha'nın şöyle dediği rivayet edilmiştir: "Resulullah sallallahu aleyhi
vesellem bana "mescitten seccadeyi ver" buyurdu Ben: "Ben ay haliyim"
deyince: "Senin ay hali olman senin elinde olan bir şey değildir" diye
buyurdu.[7]

Ay hali olan
hanımın tehlil, tekbir, tesbih, dua gibi meşhur zikirleri yapması ile sabah
akşam uyumak isterken uyanırken yapılacağı varid olmuş meşru duaları okuması da
sakıncasızdır. Ayrıca tefsir, hadis ve fıkıh gibi ilim kitapları okumasında da
bir sakınca yoktur.

 

 

[1]
Buhari
ve Müslim rivayet etmiştir.

[2]
Buhari
ve Müslim rivayet etmiştir.

[3]
Hadisi
Nesai ve başkaları rivayet etmiştir.

[4]
Buhari
ve Müslim rivayet etmiştir.

[5]
Ebu Davud.

[6]
İbn Mace

[7]
el-Munteka adlı eserde I, 140. Bu hadisi Buhari dışında diğer kütüb-i sitte
sahipleriyle  İmam Ahmed rivayet etmiştir, demiştir.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar