2- Hicap.


2

2- Hicap

 

Hicabın manası
kadının bedenini mahremlerinden olmayan erkeklere karşı saklamasıdır. Nitekim
yüce Allah şöyle buyurmaktadır:

"Dışarıda
kendiliğinden görünen kısmı hariç, süslerini göstermesinler. Baş örtülerini de
yakalarının üzerine indirsinler, ziynetlerini eşlerinden, babalarından,
kocalarının babalarından, oğullarından, kocalarının oğullarından… başkasına
sakın göstermesinler."
(en-Nur, 24/31)

Yine yüce Allah
bir başka yerde şöyle buyurmaktadır:

"Hanımlarından
ihtiyacınız olan bir şeyi istediğinizde onlardan perde arkasından isteyin."
(el-Ahzab,
33/53)

Hicabtan maksat,
duvar kapı ya da elbise gibi kadını setreden herhangi bir şeydir. Ayetin lafzı
her ne kadar Peygamber sallallahu aleyhi vesellem'in hanımları hakkında
varid olmuş ise de hükmü bütün mümin kadınlar hakkında umumidir. Çünkü yüce
Allah: "Bu sizin kalbiniz için de onların kalpleri için de daha temizdir"
(el-Ahzab, 33/53) buyruğu ile bu hükmün gerekçesini açıklamaktadır. Bu ise umumi
bir gerekçedir. Gerekçesinin (illetinin) genel olması hükmünün de genel oluşunun
delilidir. Ayrıca yüce Allah şöyle buyurmaktadır:

"Ey Peygamber,
zevcelerine, kızlarına ve müminlerin hanımlarına de ki: Cilbablarını üzerlerine
giyinsinler."
(el-Ahzab, 33/59)

Şeyhu'l-İslam İbn
Teymiyye Fetvalarında[1]
şunları demektedir: "Cilbab ise baştan aşağı örten örtüdür. İbn Mesud ve
başkaları buna rida genel olarak halk izar adını verirler. Bu da kadının başını
ve vucudunun diğer bölümlerini örten büyük izar (örtü) dır. Ebu Ubeyde ve
başkaları kadının bu cilbabı başının üst tarafından indirip sarkıtacağını ve
ancak gözünü açığa çıkartacağını nakletmektedirler. Nikab da bu kabildendir…"

Kadının mahremi
olmayan kimselere karşı yüzünü örtmesinin vacip oluşunun, sünnetten bir delili
de Âişe radıyallahu anha'nın rivayet ettiği şu hadistir: O dedi ki:
"Binekliler, -biz Resulullah ile birlikte ihrama girmiş bulunuyorken- yanımızdan
geçip giderlerdi. Bizim hizamıza geldiklerinde her birimiz cilbabını başından
yüzünün üzerine doğru sarkıtırdı; yanımızdan geçip gittiklerinde de yüzümüzü
açardık."[2]

Kadının mahremi
olmayanlara karşı yüzünü örtmesinin farz olduğuna dair Kur'an ve sünnetten
deliller pek çoktur. Bu hususta müslüman kız kardeşim, sana Şeyhu'l-İslam İbn
Teymiyye'nin Namazda Hicab ve Giyim isimli eserine ve Şeyh Abdülaziz b.
Abdullah b. Baz'ın Hicab risalesine Şeyh Hammud b. Abdullah et-Tuveyciri'nin,
es-Sârimu'l-meşhur ale'l-meftunine bi's-sufur adlı eserine Şeyh Muhammed
b. Salih el-Useymin'in Hicab risalesine bakmanı tavsiye ederim. Bu
eserlerde yeteri kadar gerekli bilgiler yer almaktadır.

Müslüman kız
kardeşim; şunu bil ki, görüşleri tercih edilen görüş olmamakla birlikte ilim
adamları arasında sana yüzünü açmayı mübah kılanlar, bu hususta fitneden emin
olma kaydını da getirmişlerdir. Erkeklerde olsun kadınlarda olsun dini duygunun
azaldığı bu dönemde özellikle fitneden emin olunamaz. Ayrıca haya azalmış, fitne
propagandacıları çoğalmış, kadınlar yüzlerine türlü ziynetleri koymak bakımından
oldukça uzmanlaşmışlardır. Bu ise fitneye davetiye çıkartan  bir husustur. O
bakımdan müslüman kadın sen bundan alabildiğine sakınmalısın. Allah'ın izniyle
fitneden koruyan hicabı bırakmamalısın. Eskiden olsun günümüzde olsun muteber
İslam alimlerinden, içine düştükleri bu fitneleri, bu hallerini mübah kılan hiç
bir kimse yoktur. Kimi müslüman kadını hicap konusunda münafıklık yolunu
seçmektedir. Eğer bunlar hicaba bağlı bir toplumda iseler kendileri de
örtünürler. Hicabı öngörmeyen bir toplumda iseler bunlar da bırakırlar. Kimisi
eğer umumi bir yerde ise örtülüdür, fakat bir mağazaya yahut hastahaneye girdi
mi yahut mesela bir kuyumcu ile yahut kadın elbiseleri diken bir terzi ile
konuştu mu yüzünü kollarını adeta kocasının ya da mahremlerinden birisinin
yanındaymış gibi açıverir. Ey bu şekilde hareket eden hanımlar, Allah'tan
korkunuz! Hatta biz kimi kadınların dışarıdan gelen uçaklarda açık, ancak uçak
bu toprakların havaalanlarından herhangi birisine indiği vakit örtündüklerini
gördük. Sanki hicap dinin şer'i hükümlerinden değil de adetmiş gibi bir hale
geldi.

Müslüman hanım,
hicap seni kalpleri hasta ve insanların köpekleri mesabesindeki kimselerin
zehirli bakışlarından korur; alevli umutların sana bağlanmasını engeller. O
bakımdan örtünmeye sımsıkı sarıl! Onu elden bırakma! Örtüye savaş açan yahut da
onun değerini küçülten maksatlı propagandalara iltifat etme! Çünkü bunlar yüce
Allah'ın: "Şehvetlerine uyanlar ise sizin büyük bir sapıklığa düşmenizi
isterler." (en-Nisa, 4/27) buyruğunda olduğu gibi, senin kötülüğünü
isterler.

 

 

[1]
XXII,
110-111.

[2]
Hadisi
Ahmed, Ebu Davud ve İbn Mace rivayet etmiştir.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar