Veli Şartı


Veli Şartı

Veli Şartı

 

Kadına kendisi
için uygun olan eşi seçme hakkının verilmiş olması, dilediği kimse ile evlenmesi
noktasında başıboş bırakılması anlamına gelmez. Eğer bu evlilikten akraba ve
ailesine bir yarar söz konusu ise o yapacağı seçimi gözden geçirecek ve bu
hususta ona doğru yolu gösterecek bir veliye bağlıdır. Bu veli onu nikahlama
görevini üstlenir; bizzat kendisi kendi adına akid yapamaz. Şayet evlenecek
kadın kendi adına akid yapacak olursa onun bu akdi batıldır. Çünkü bu hususta
Sünen diye bilinen hadis kitaplarında Âişe radıyallahu anha'dan gelen bir
hadis vardır:

"Herhangi bir
kadın eğer velisinin izni olmaksızın kendisini nikâhlayacak olursa onun nikâhı
batıldır, onun nikâhı batıldır, onun nikâhı batıldır…"

Tirmizî hasen bir
hadistir, demiştir. Dört Sünen'de: "Velisiz nikâh olmaz" denilmektedir.
İşte bu iki hadis ve bu anlamda gelmiş diğer hadisler veli olmaksızın nikâhın
sahih olmadığını göstermektedir. Çünkü nefiy (olumsuzluk) da aslolan sıhhatin
nefyedilmesidir. Tirmizi şöyle demektedir: "İlim ehli nezdinde amel buna
göredir. Ömer, Ali, İbn Abbas, Ebu Hureyre ve başkaları bunlar arasındadır. Aynı
şekilde tabiinin fukahâsından rivâyet edildiğine göre onlar da velisiz nikah
olmaz demişlerdir. Şafii, Ahmed ve İshak'ın görüşü de budur."[1]

 

 

[1]
Ayrıca
bk. Muğni, VI, 449.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar