Kadının Mahrem Olmayan Erkekle Tokalaşması


Kadının Mahrem Olmayan Erkekle Tokalaşması

Kadının Mahrem
Olmayan Erkekle Tokalaşması

 

Kadının
mahremlerinden olmayan bir erkekle tokalaşması haramdır. Fetva davet ve irşad
dairesi genel başkanı Şeyh Abdülaziz b. Abdullah b. Bâz, İslamî Davet Kurulunun
bastığı Fetvalarında[1]
şunları söylemektedir: "Mahrem olmayan kadınlarla tokalaşmak mutlak olarak caiz
değildir; kadınların genç ya da yaşlı olmaları arasında fark yoktur. Tokalaşan
erkeğin de genç ya da yaşlı olması fark etmez. Çünkü bu durumda her iki taraf
için de fitne tehlikesi vardır. Resulullah sallallahu aleyhi vesellem'den
gelen şu rivayet sahihtir: "Resulullah sallallahu aleyhi vesellem'in eli
asla bir kadının eline değmemiştir; o kadınlarla ancak sözlü olarak beyatleşirdi."
Kadının erkekle arada bir engel bulunduğu halde tokalaşması ile bir engel
bulunmaksızın tokalaşması arasında da fark yoktur. Çünkü bu husustaki deliller
geneldir. Ayrıca fitneye götüren bu yolun kapalı tutulması da gerekmektedir…"

Şeyh Muhammed Emin
eş-Şankitî, Advau'l-Beyân adlı tefsirinde[2]
şunları söylemektedir: "Şunu bil ki yabancı bir erkeğin kendisi için yabancı
olan bir kadın ile tokalaşması caiz değildir. Onun bedeninin böyle bir kadının
bedeninin herhangi bir yerine temas etmesi de caiz değildir. Buna dair bir takım
deliller şöyledir:

1-
Peygamber sallallahu aleyhi vesellem'ın "Ben kadınlarla tokalaşmam"
dediği sabittir. Yüce Allah da: "Andolsun sizin için Allah'ın Resulunde
uyulacak güzel bir örnek vardır" (el-Ahzab, 33/21) buyurmaktadır. O halde
ona uyarak kadınlarla tokalaşmamamız gerekir. Az önceki hadisi gerekli
açıklamalar ile birlikte Hac Sûresi tefsirinde söz konusu etmiş bulunmaktayız.
Bu hadisi ihramlı halde iken ve bunun dışındaki hallerde erkeklere asfura
boyanmış kıyafetleri giyinmenin yasaklığına delil olarak zikretmiştir. el-Ahzab
suresinde bu, hicap ayetiyle ilgili olarak da onu söz konusu ediyoruz. Peygamber
sallallahu aleyhi vesellem'in bey'at zamanında kadınlar ile musafaha
etmemesi (tokalaşmaması) erkeğin kadın ile tokalaşmayacağına ve onun bedeninin
herhangi bir bölümünü kadının bedenine değmemesi gerektiğine açık bir delildir.
Çünkü dokunmanın en hafif çeşidi tokalaşmaktır. Tokalaşmanın gerektiği bir vakit
olan beyatleşme vaktinde Peygamber sallallahu aleyhi vesellem'in
tokalaşmayı terketmesi, caiz olmadığının delilidir. Kimse de ona muhalefet
edemez. Çünkü o sözleri, fiilleri ve takriri ile ümmeti için şeriat koyandır.

2-
Daha önce açıkladığımız üzere kadın bütünüyle avrettir. Onun hicaba bürünmesi
gerekir. Gözü haramdan koruma emrini ancak fitneye düşmek korkusundan vermiştir.
Şüphesiz bedenin bedene değmesi gözle bakmaya nisbetle insanın duygularını
galeyana getirmekte ve fitneye çağırmakta daha güçlü bir etkendir. İnsaflı
herkes bunun doğruluğunu çok iyi bilir.

3-
Böyle bir iş yabancı bir kadından zevk almaya sebeptir. Çünkü günümüzde takva
azalmış, emanet diye bir şey kalmamış, şüpheli hallerden uzak durmak (vera)
görülmez olmuştur. Bizlere defalarca nakledildiğine göre avamdan olan bir takım
kocalar baldızlarını ağızlarından öpmekte ve icma ile haram olan bu öpüşmeyi
selamlaşmak diye adlandırarak: Ona selam ver demekte ve bununla onu öpmeyi
kasdetmektedirler. Herhangi bir şüphenin söz konusu olmadığı gerçek şu ki; bütün
fitnelerden, şüpheli hallerden ve sebeplerinden uzak kalmak gerekir. Bunların en
büyüklerinden birisi de erkeğin kendisi için yabancı olan bir kadının bedenine
herhangi bir şekilde dokunmasıdır. Harama götüren bir yolun ise kapatılması
gerekmektedir…"

 

 

[1]
I, 85.

[2]
VI,
602-603.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar