Terör ile Cihadın Birbirine Karıştırılması


Terör ile Cihadın Birbirine Karıştırılması

Terör ile Cihadın
Birbirine Karıştırılması:

 
Birbirinden çok farklı şeyler
olan, biri beşerî biri Rahmânî, biri yıkma biri yapma, biri ifsâd biri ıslah
anlamında biri cehennemi biri cenneti çağrıştıran çok farklı iki kavramı bile
maalesef birbirine karıştırma becerisini(!) gösteren insanlar çıkabiliyor. Terör
ve cihad/kıtâl kavramları biri İslâmın düşmanları, diğeri İslâm'ın akılsız
dostları tarafından olmak üzere iki şekilde karıştırılmaktadır. İslâm ve hak
düşmanları, müslümanların saldırgan ve işgalci düşmanlara karşı kendilerini ve
dinlerini savunmalarını terör diye damgalarken, cihadla terörü karıştırmış veya
kasden birbirine tümüyle zıt iki şeyi aynı göstermeye çalışmaktalar. Akılsız
dostların iyi niyetle de olsa cihad zannıyla bazı terör olaylarına
bulaştıklarını veya bu iki farklı konuyu zihinlerinde kesin hatlarla tam
ayıramadıkları görülen bir vâkıadır.             
Müslümanların, haklarına,
hürriyet ve canlarına kastedildiği her yer ve zamanda cihad halinde olmaları en
tabiî hak ve görevleridir. Bu bakımdan İslâmî kurtuluş hareketi ve
mücâdelelerini terörizm olarak değerlendirmek, gerçek terörizmi ve teröristleri
himâye etmektir.
Müslüman terör, fesad, anarşi
ile cihad ve kıtâli karıştırmaz, karıştırmamalıdır. Günümüzde İslâm'ın cihad
hükümlerini de, ülkenin durumunu da, "savaşçı" ve "savaş alanı" konusunu da
doğru ve yeterli şekilde yorumlayamayan bazı gençler, cihad eylemi diye iyi
niyetle terör eylemlerine girişebiliyorlar. Bu, hem kendilerinin vebali, hem de
İslâm'ı itham altına bırakıcı, tebliğin önünü tıkayıcı işlevleri yönüyle büyük
yanlışlara imza atmak demektir.  
İslâmî ıstılahta ve Kur'an'da
terör kelimesi "fesad" ve "ifsâd" kavramıyla karşılanır. 

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar