Zimmî


Zimmî

Zimmî:

 
(Ehl-i zimmet) İslâm devletinin
hâkimiyeti altında bulunan ve cizye denilen özel vergiyi ödeyen hıristiyan veya
yahûdi tebaa; İslâm ülkesinde oturan gayri müslim vatandaşlar.
 
"Harp hiledir" (Hadis-i Şerif)
"Nefsinle yapacağın savaş, en
büyük savaştır."
"Müslümanca yaşamak istiyorsak,
zâlimlere karşı Allah yolunda savaşı sürdürmeye hazır olmalıyız."
"Savaşta dövüşenlerden çok
kaçanlar ölür."
"Cepheden kaçanlar, savaşa
girenlerden daha çok yara alırlar."
"Savaşta başarı kazanmak için
mânevî gücün rolü dörtte üç, maddî gücün ise dörtte birdir."
"Savaşta en akıllıca davranış,
en cesûrâne kararı vermekle olur."
"Savaşta zaferin ilk anahtarı
dünmanın niyetini anlamaktır."
"Dünya hayatı; zorluklar,
zulüm, fitne, fesat, yoksulluk kendine göre kahramanları olan savaş
alanlarıdır."
"Bir tek düşmanla sık sık
dövüşmemelisin; çünkü ona tüm savaş sanatını öğretirsin."
"Ancak nûra, hakka, güzele,
cennete kavuşmak için yapılan savaş güzeldir."
"Savaş korkusu, savaşın
kendisinden daha kötüdür."
"İlk vuruş, savaşı yarıy yarıya
kazanmak demektir."
"Savaşsız, sabırsız yenme olur
mu hiç?"
"Hazır ol cenge, ister isen
sulh u salâh."
"Bu mesel ile bulur cümle düvel
fevz ü felâh,
Hazır ol cenge eğer ister isen
sulh u salâh."
"İslâm barışı hedefler,
müslümanların savaşmak zorunda kalışı, barışı insanlara ulaştırmak içindir."
"Barışı korumanın en iyi yolu
savaşa hazır olmaktır."
"Barış bile, büyük ücretlerle
satın alınır."
"Barışta oğullar babalarını,
savaşta babalar oğullarını gömer."
"Fazla uzun bir barışın
dertlerini çekiyoruz. Lüks, kılıçtan beter eziyor bizi."
 "Düşmanlarımla ben baş
ederim; Allah'ım sen beni dost bildiklerimin şerlerinden koru!"
"Düşmanına acıyan, çoğu defa,
kendine acımamış olur."
 "Dostu severim ama, düşman da
işe yarar. Dost gücümü gösterir, düşman da ödevimi."
 "Aç canavara karşı sevgi,
merhametini değil, iştihasını açar. Hem de diş ve tırnağının kirasını da ister."
"Zâlime merhamet,  mazluma
zulümdür."
"Düşmanlarımıza teşekkür
borçluyuz. Çünkü onları yenmek çabası olmasaydı, şimdi bulunduğumuz derecenin
yarısını bile kazanamazdık."               
Bir anlamı barış olan İslâm'ı
tüm dünyaya hâkim kılma gayreti ile dünya barışı sağlanabilir. İşte cihad (her
çeşit İslâmî mücâdele ve savaş) bunun için emredilmiştir. Biz barış için, sulh
ve selâmet için mücâdele ederiz. Fitnenin, dayatma, fesat, saldırı ve savaşların
sona ermesi için gerçek barışın, yani İslâm'ın hâkim kılınmasından başka kesin
çözüm yoktur. Müslüman, başkalarının haklarını ellerinden almak için değil;
gasbedilmiş haklarını geri almak ve zulme/fitneye karşı çıkmak için, başka barış
çabaları sonuç vermiyorsa, zâlimin anlayacağı dilden konuşur, savaşmaktan
kaçınmaz.
Kendi içinde ve
çevresinde barışı/İslâm'ı hâkim kılan ve tüm yeryüzüne bunu yayma gayretinde
bulunan barış elçisi İslâm erlerine, mücâhidlere selâm olsun!   

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar