Muharref Tevrat'taki Müstehcenlik ve Yüz Kızartıcı İfadeler


Muharref Tevrat

Muharref Tevrat'taki Müstehcenlik ve Yüz Kızartıcı İfadeler

 

Sadece Tekvin'in ufak hacminde 47
defa "tohum" kelimesi geçer. Tabii, bu kelime diğer yerlerde de sıkça zikredilir.
Muharref Tevrat'a göre Hz. Lût iki kızıyla zina eder. Hz. Lût'un kızları, sarhoş
babalarını ayartırlar. Çünkü babalarının tohumunu korumaları gerek Ölen erkeğin
kardeşinin, yengesine zürriyet vermesi, kayınbiraderlik görevidir. "Ve Lût
Tsoar'dan çıkıp dağda oturdu, iki kızı onunla beraberdi;  çünkü Tsoarda
oturmaktan korktu; ve o, ve iki kızı bir mağarada oturdular. Ve büyük kızı
küçüğüne dedi: Babamız kocamıştır, bütün dünyanın yoluna göre yanımıza girmek
için memlekette erkek yoktur, gel babamıza şarap içirelim ve babamızdan zürriyet
yaşatmak için onunla yatalım. O gece babalarına şarap içirdiler, büyük kızı
girip babası ile yattı ve onun yatmasını ve kalkmasını bilmedi. Ve vaki oldu ki,
ertesi gün büyük kız küçüğüne dedi: İşte dün gece babamla yattım, bu gece de ona
şarap içirelim ve babamızdan zürriyet yaşatmak için gir, onunla yat. Ve o gece
de babalarına şarap içirdiler, küçük kız kalkıp onunla yattı; ve onun yatmasını
ve kalkmasını bilmedi. Lût'un iki kızı böylece babalarından gebe kaldılar. Ve
büyük kız bir oğul doğurdu ve onun adını Moab çağırdı; o bugüne kadar
Moablıların atasıdır. Ve küçük kız, o da bir oğul doğurdu, ve onun adını Ben-ammi
çağırdı; o bugüne kadar Ammon oğullarının atasıdır." (Tekvin, 19/30-38, s. 17).
Hz. Lût'un, gayr-ı meşrû nesilleri mübarek kılınır, kutsallaştırılır (Tesniye,
2/9 ve 19, s. 178).

Geliniyle zina edip ondan çocuğu
olan Yahuda (Tekvin, 38/15-18 ve 24, s. 39) ve tarihi, şerefli kılınıyor. (Bkz.
Tekvin, 19/30 vd.). Bu olay kınanıp eleştirilmeden anlatılır. Yahuda'nın
gelininden doğan çocukları İsa'nın atalarıdır. (Bkz. Matta, 1/3, s. 39).
Kardeşinin karısıyla beraber olup kendi kardeşine zürriyet yetiştirmek,
kayınbiraderlik görevidir (Tekvin, 38/8, s. 38).

İbrâhim a.s.'a da nâmussuzluk
atfedilir, karısı Sara'yı, korktuğu için Firavun'a veriyor. Firavun karı olarak
alıyor. İbrahim develer, eşekler vb. karşılığında karısını satıyor (Tekvin,
12/11-20, s. 11)   

Kızkardeşin yavuklu olması ve
devamında çok müstehcen ifadeler: "Kaptın gönlümü kızkardeşim, yavuklum!
Gözlerinin bir bakışı ile, Gerdanının tek zinciri ile gönlümü kaptın.
Okşamaların ne güzel kızkardeşim, yavuklum! Şaraptan ne kadar hoştur okşamaların.
Itrının güzel kosusu da her çeşit baharattan! Ey yavuklum bal damlatır
dudakların; Balla süt senin dilinin altındadır. Esvabının kokusu da sanki Libnan
kokusu. Kızkardeşim, yavuklum, kapalı bir bahçedir. Kapalı bir kaynaktır,
mühürlenmiş pınardır." (Neşideler Neşidesi, 4/9-12, s. 669)

"Keşke sen bana, Anamın memelerini
emmiş kardeş gibi olaydın.
Dışarıda seni bulunca, ben seni öperdim. Beni de kınamazlardı (...) Küçük bir
kızkardeşimiz var. Ve onun daha memeleri yok. Onun için söz söyleneceği gün
kızkardeşimiz için ne yapacağız (...) Ben duvarım, memelerin de kuleler gibi." (Neşideler
Neşidesi, 8/1, 8, 9, 10, s. 672)

"Çarıklar içinde ayakların ne güzel,
ey mir kızı! Toplu kalçaların sanki mücevherler, üstat ellerinin işi. Göbeğin
yuvarlak bir tas. Onda karışık şarap eksik değil. Karnın buğday yığını,
zambaklarla kuşanmış. İki memen sanki bir çift geyik yavrusu, ikiz ceylan
yavrusu (...)Bu senin boyun hurma ağacına, memelerin de salkımlara benziyor.
Hurma ağacına çıkayım, dallarını tutayım dedim. Memelerinin üzüm sakımları gibi
olsun. Soluğunun kokusu da elma gibi. Ve ağzın en iyi şarap gibi." (Neşideler
Neşidesi, 7/1-9, s. 671)

Sanki zina serbest gibi ifadeler:
"Fahişelik ettikleri zaman kızlarınızı ve zina ettikleri zaman gelinlerinizi
cezalandırmayacağım. (...) Ey İsrail, sen zina etsen de, bari Yahuda suçlu
olmasın." (Hoşea, 4/14-15, s. 858)

"Adamlar birbiriyle kavga ederken,
birinin karısı yaklaşıp kocasını dövenin elinden onu kurtarmak için elini uzatır
ve onu utanılacak yerlerinden tutarsa; o zaman kadının elini keseceksin, gözün
ona acımayacaktır." (Tesniye, 25/11-12, s. 202)

Davud'un oğlu Amnon, kızkardeşi
Tamar'a zorla sahip oluyor. Uzun uzun bu olay anlatılır: II. Samuel, 13/1-14, s.
318)

Kudüs (Yaruşelim) ve Samiriye iki
fâhişedir. Bu yahûdi kentleri, fâhişeye benzetilirken, öyle ifâdeler kullanılır
ki, hâşâ bu fâhişeler, Rabbin olur, Rable beraber olur. Allah'ın şânına
kesinlikle yakışmayacak bu çirkin ifadeler, Allah'ın sözü olarak aktarılır: "Ve
bana Rabbin şu sözü geldi: Âdem oğlu, bir ananın kızları, iki kadın vardı; ve
Mısırda fahişelik ettiler; gençliklerinde fahişelik ettiler; onların memeleri
orada sıkıştırıldı, ve onların kızlık sinesine orada el sürüldü. Ve adları,
büyüğünün Ohola, ve kızkardeşinin Oholiba idi; ve onlar benim oldular, ve
oğullarla kızlar doğurdular. Ve adlarına gelince, Ohola Samiriyedir, ve Oholiba
Yeruşalimdir. Ve Ohola benimken fahişelik etti; ve oynaşlarına, komşu Aşurlulara
gönül verdi."   (Hezekiel, 23/1-5, s. 809-810)

 

"Bir adam karısını boşar, ve yanından
gidip başka birisinin karısı olursa, adam o kadına bir daha döner mi? O diyar
çok murdar olmaz mı? derler; fakat sen çok oynaşlarla fahişelik ettin, yine de
bana dön, Rab diyor. Çıplak tepelere gözlerini kaldır da bak; seninle nerede
yatmadılar? Sen onlar için çöldeki bedevi gibi yolların kenarında oturdun; ve
zinalarınla, ve kötülüğünle diyarı murdar ettin." (Yeremya, 3/1-2, s. 726)

"Sen güzelliğine güvendin, ve şöhretin
yüzünden fahişelik etti, ve yoldan geçen her adamın üzerine fahişeliklerini
döktün; onun oldu. Ve kendi esvabından aldın, ve kendine renk renk yüksek yerler
yaptın, ve onların üzerinde fahişelik ettin... ve böyle oldu, Rab Yehovanın
sözü. Ve bana doğurduğun oğullarını ve kızlarını aldın, ve yiyecek olsun diye
onlara kurban ettin. Fahişeliklerin az mı ki, evlâtlarımı da boğazladın, ve
onları ateşten geçirerek onlara verdin? Ve bütün mekruh şeylerinde, ve
fahişeliklerinde gençliğin günlerini anmadın, o zaman ki, sen çıplak ve açıktın,
ve kanında yuvarlanmakta idin... Yoldan geçen her adama ayaklarını açtın, ve
fahişeliğini artırdın. Ve bol etli komşuların Mısır oğulları ile fahişelik
ettin; ve beni öfkelendirmek için fahişeliğini artırdın... Aşur oğulları ile de
fahişelik ettin, çünkü doymuyordun; onlarla da fahişelik ettin, çünkü
doymuyordun; onlarla da fahişelik ettin, ve yine doymadın. Ve ticaret diyarına,
Kildanîler diyarına kadar fahişeliğini artırdın; yine bununla da doymadın...
Bütün bu şeyleri, utanmaz fahişe işlerini yapıyorsun, ve ücreti hor görmekle bir
fahişe gibi de değilsin. Zina eden, kocasının yerine yabancılar alan bir
karısın! Bütün fahişelere hediye verirler; fakat bütün oynaşlarına sen hediyeler
veriyorsun, ve fahişeliklerin için her yandan sana gelsinler diye onlara rüşvet
veriyorsun. Ve fahişeliklerinde başka kadınlara benzemezsin, çünkü fahişelik
etmek için kimse senin ardına düşmiyor." (Hezekiel, 16/15-34, s. 800-801)

Ve bu tür ifadelerden dolayı meşhur
bir batılı George Bernard Shaw şöyle diyor: "Yeryüzündeki en tehlikeli kitabı
(İncil ve Tevrat'ı) kilit ve anahtar altında muhafaza et." Kitab-ı Mukaddes'i
çocuğunun ulaşamayacağı yerlerde sakla. Batıda yayınlanan bir dergi şunu yazar:
"Çocuklara Kitab-ı Mukaddes hikâyeleri okumak, onlarla seks ahlâkını tartışmak
için her çeşit fırsatı da doğurabilir. Temizlenmemiş bir Kitab-ı Mukaddes bazı
sansürlerden olumsuz bir rapor alabilir." 'The Plain Truth, Ekim 1977). Başka
bir yazar da şöyle der: "Kitab-ı Mukaddes, eğeer bir Hindu din kitabı, yahut bir
müslüman din kitabı olmuş olsaydı elbette ona da yasak damgasını vuracaklardı.
Fakat onlar kendilerine ait 'Kutsal Kitab'a karşı son derece âcizdirler. Çünkü
onların kurtuluşu ona bağlıdır." 

 

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar