Kur'an ve Sünnette İlham


Kur

Kur'an ve Sünnette
İlham:

 

Sadece bir ayette geçen ilham kavramıyla
Allah'ın insan benliğine hem manevi zaaflarını hem de güçlerini yerleştirdiği
belirtilir.[1]
Müfessirler, Hz. Musa'nın annesine yapılan vahyin doğrudan Allah tarafından
kalbine ulaştırılan ilham anlamına geldiğini genellikle kabul ederler.

[2]

Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teâlâ'nın arıya
vahyettiği anlatılmaktadır.[3]
Bu vahiyle kastedilen ilhamdır. Yine Kur'an'da peygamber olmadığı bilinen
şahıslara geldiği bildirilen vahiy ilham ile tefsir edilmiştir. Allah Hz.
Musa'nın annesine şöyle buyurmuştur:

"Çocuğu emzir, başına gelecekten korktuğun
zaman, onu suya bırak, korkma, üzülme biz şüphesiz onu sana döndüreceğiz ve
peygamber yapacağız." (el-Kasas:
28/7).

Bu ayet-i kerimedeki vahyin ilham olduğu kabul
edilirse, ilhamın uykuda ve uyanık iken geldiği söylenebilir. Nitekim Allahu
Teâlâ'nın Hz. İbrahim'e oğlunu kurban etmesini söylemesi uyku halindeki ilhama
misaldir.[4]

İlham kavramı hadislerde de yer alır. Hz.
Peygamber Husayn adındaki sahabiye öğrettiği duada "Allah'ım, bana gerçeği
bulma yeteneğini ilham et!" ifadesi mevcuttur.[5]
Yine Resul-i Ekrem, Allah'ın kendisine ilham ettiği övgülerle O'na hamdettiğini
açıklamış[6]
"Sizden önceki ümmetler içinde ilham verilen kimseler vardı. Eğer ümmetimin
arasında böylesi bulunuyorsa o Ömer'dir."

[7]
demiştir.

[8] 

 

[1] Şems:
91/8.

[2] Yusuf
Şevki Yavuz, TDV İslam Ansiklopedisi: 22/98.

[3] en-Nahl:
16/68.

[4]
Ramazan Efendi, Haşiye ala Şerhi'l-Akâid, s. 63; Şâmil İslam Ansiklopedisi:
3/132.

[5]
Tirmizi, Deavat: 69.

[6] Buhari,
Tevhid: 36; Müslim, İman: 326-327.

[7] Buhari,
Fezailu Ashab'ın-Nebi: 6; Enbiya: 54; Müslim, Fezailu's-Sahabe: 23.

[8] Yusuf
Şevki Yavuz, TDV İslam Ansiklopedisi: 22/98.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar