İnsanın Asıl Sırat Köprüsü Dünyadadır


İnsanın Asıl Sırat Köprüsü Dünyadadır

İnsanın Asıl Sırat Köprüsü Dünyadadır:

 

"Şüphesiz Biz ona(insana), doğru yolu gösterdik.
İster şükreder, ister küfreder."
(76/İnsan, 3)            

Soğuk ve sıcak, siyah ve beyaz, gece ve gündüz
birbirlerine zıttır. Tevhid ve şirk, iman ve küfür, mü'min ve kâfir de
birbirlerine zıttır. Tıpkı bunlar gibi, Allah yolu ile şeytan yolu, ilâhî
nizamla beşerî nizam da birbirlerine zıttır. Ve kâinatta her şey zıddıyla
kaimdir. Bu zıtların yerlerinin değiştirilmesi, dengenin bozulmasıdır. Hakkı
bâtılın yerine, bâtılı da hakkın yerine geçirmek, her şeyin alt üst olmamasına
sebep olur.

Geçici âlemle, ebedî âlemin arasında sıkı bir
münasebet vardır. Her insan, gideceği ebedî âlemin azığını, hazırlığını,
hesabını, kitabını bu âlemde yapar. Bu insana, baskı uygulanmadan, zorlanmadan
iki yol gösterilir. Bu iki yolda yürümede serbest bırakılır. Yolların vasıfları,
çıkış ve bitiş yerleri tek tek izah edilir. Hür irâdesini kullanarak, doğruyu
tercih etmesi istenir. Yürüyeceği yolun doğru yol olması, geçerli olabilecek yol
olması şart koşulur. Ve insan, anlatılanları dinledikten sonra kararını verir:
Ya Allah'ın yolu, ya da bâtılın yolu. Rabbimizin yolunun, doğru olan yolun adı:
"sırât-ı müstakîm"dir. Dünya, imtihan yeri olduğu için, bu yolda yürümek
isteyenlerin yolculuğunda dikkat edeceği hususlar vardır. Şâyet dikkatli
bulunmazsa ikaz ve irşadlara kulak vermezse, bu yoldan ayrılmış olması, başka
yollarda yolculuğunu sürdürmesi an meselesidir. Sırât-ı müstakîmin sağında ve
solunda birtakım bâtıl ve tehlikeli yollar olduğu gibi, bizzat bu yolda yürüyen
insanların önüne geçen, sağından, solundan kendisine yaklaşıp bâtıl yola
kaydırmak isteyen şeytan adlı düşman da vardır (7/A'râf, 16).

Şeytanın âcil görevi, Allah yolunun yolcularını
bu yoldan uzaklaştırıp diğer bâtıl yollara kaydırabilme mücadelesidir. Hadis
rivâyetine göre, kıldan ince, kılıçtan keskin bir köprü olan (Tac, 5/394) "sırat
köprüsü", imanı ve ameli geçerli olacak kullar için, üzerinde evlerin,
sarayların yapılabileceği kadar da geniş bir yol ve köprüdür. Yine, sırat'ın
aşağısı ateştir, kavurucu bir ateş. Ancak, bu köprünün üzerinden geçecek olan
mü'minlerin taşıdıkları nur, ateşi etkisiz hale getirebilecektir. Bilindiği gibi
nûr ve nâr da birbirine zıttır.

Sırat köprüsü, değişik bir şekilde, fakat
taşıdığı anlam itibarıyla dünyada da vardır. Allah'ın yolu olan sırât-ı
müstakîmle, cehennem üzerine kurulmuş olan sırat köprüsü birbirine bağlıdır.
Dünyadaki sırat, dünyanın şartlarına; âhiretteki sırat da o âlemin şartlarına
göre tanzim edilmiştir. Fakat taşıdıkları hüviyet, maksat ve anlam aynıdır.
Sırat köprüsü incedir; sırât-ı müstakîm de ince bir yoldur. O yolda yürümek,
sanıldığı kadar kolay değildir. İnsanın önüne konulan yüzlerce yolu terkederek,
reddederek sırât-ı müstakîmi tercih etmek, her kişinin kârı değildir. Üstelik o
yollar, insana daha câzibeli, daha gösterişli ve süslü, hevâ ve şeytanın teşviki
ile güzel gösterilen yollardır.

Allah'ın yolunda yürüyen insanların
yolculuklarına engel olmak isteyenler o kadar çoktur ki, bu yolda yürümek,
ateşten bir gömlek giymektir. Elde ateş tutmaktadır bu yolda yürüyen; ateşi atsa
sönecek; tutsa elini yakacaktır. Fakat bu ateşin tutulması gerekmektedir. Zira
ateş imandır, cennetin bedelidir.

Sıratın altında cehennem vardır. Sırât-
müstakîmin sağında ve solunda da ateşe atılmaya sebep olacak işlerden, yollardan
oluşan bir hayat vardır. Dünyanın âhirete giden bir yol olması gibi, sırat ve
sırât-ı müstakîm de, birbirine bitişen bir yoldur. Dünyada sırât-ı müstakîmde
yürümeyenlerin âhiretteki sırat'ı geçmeleri mümkün değildir.

Yol, Allah'ın yolu, yolcular da Allah'ın kulu
olduğu müddetçe, bu kervanı hiçbir ses ve hiçbir kimse durduramayacaktır. Bâtıl
dinler ve düzenler, hak yolun altındaki ateşlerdir. Allah yolundan ayrılmak
demek, dünya ve âhireti yakacak bu ateşi tercih demektir. (14) 

 

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar