Hadis-i Şeriflerde Korku Kavramı


Hadis

Hadis-i Şeriflerde
Korku Kavramı

 
Havf kelimesi, hadislerde de
yukarıdaki anlamlarıyla sıkça geçmektedir. Hz. Peygamber, ümmeti için birer
tehlike olarak gördüğü şirk, fitne, Deccâl, dünyevîleşme/dünya tutkusu,
zenginlik gibi mânevî tehlikelerle ilgili korku ve kaygılarını "havf"
kelimesiyle ifade etmiştir. (Müsned, IV/124, 126; Buhâri, Cenâiz 73, Rikak 7;
Müslim, Fiten 110; Ebû Dâvud, Nikâh 12).
"Ümmetim adına yoldan
çıkarıcı yöneticilerden korkarım/endişe ederim." (Ebû Dâvud, Fiten 1;
Tirmizî, Fiten 51)    
"Ben Allah hakkında sizden
daha çok bilgiye sahibim ve benim haşyetim/Allah'tan korkum,  sizinkinden daha
fazladır." (Buhâri, Edeb 72; Müslim, Fezâil 127-128)
"Mü'minler, Allah indindeki
ukubeti/azapları bilselerdi, hiç biri Cenneti ümid etmezdi. Kâfirler de Allah'ın
rahmetinin ne kadar çok olduğunu bilselerdi, hiç biri O'nun rahmetinden/
cennetinden ümit kesmezdi." (Müslim, Tevbe 23 hadis no: 2755; Tirmizî,
Deavât 108, hadis no: 3536; Kütüb-i Sitte Terc. c. 6, s. 355)
"Hz. Enes (r.a.) anlatıyor:
Rasûlullah (s.a.s.) ölmek üzere olan bir gencin yanına girmişti. Hemen sordu:
"Kendini nasıl buluyorsun?" Hasta: ‘Ey Allah'ın Rasûlü, Allah'tan ümidim
var; ancak günahlarımdan korkuyorum.' diye cevap verdi. Rasûlullah (s.a.s.) da
şu açıklamayı yaptı: "Bu durumda olan bir kulun kalbinde (ümit ve korku)
birleştimi Allah, o kulun ümid ettiği şeyi mutlaka verir ve korktuğu şeyden de
onu emin kılar." (Tirmizî, Cenâiz 11, hadis no: 983; İbn Mâce, Zühd 31,
hadis no: 4261; Kütüb-i Sitte Terc. c. 6, s. 351)     
"Allah'a yemin ederim ki
sizin hakkınızda fakirlikten korkmuyorum. Fakat sizden önceki (ümmet)lere
dünyanın açılıp din yönünden ziyana uğramaları ve birbirlerini kıskanmalarından
dolayı helâke uğramaları gibi, sizin de aynı duruma düşüp helâki hak etmenizden
korkuyorum." (Buhârî; Müslim)
Ebû Said el-Hudrî rivâyet
ediyor: "Rasûlullah (s.a.s.) minbere oturdu; biz de etrafına oturduk. Sonra
şöyle buyurdu: "Benden sonra sizin hakkınızda korktuklarımın başında, dünya
çiçek ve süslerinin size açılıp sizin bu zînetlere gönlünüzü kaptırmanız gelir;
Sizin için bundan korkuyorum." (Buhârî; Müslim)
"Bir müslümana, bir başka
müslümanı korkutmak helâl olmaz." (Ebû Dâvud, Edeb 93, hadis no: 5004; Kütüb-i
Sitte Terc. c. 15, s. 213)               
"Allah'ım! Korkaklıktan Sana
sığınırım." (Müslim, S. Müslim Terc. 7/188)
"Cihadın en efdali, değerce
en kıymetlisi zâlim sultana karşı hakkı söylemektir." (Kütüb-i Sitte
Muhtasarı Tercüme ve Şerhi, c. 6, s. 349)
"Eğer ümmetimin, zâlime:
‘Sen zâlimsin!' demekten korktuğunu görürsen, bil ki onun varlığı ile yokluğu
birdir." (a.g.e. aynı sayfa)
"Aman dikkat edin! Halk
korkusu, kişiyi hakkı söylemekten alıkoymasın." (a.g.e.)
"Sizden kimse nefsini hakîr
görmesin." ‘Ey Allah'ın rasûlü, kişi nefsini nasıl hakîr görür?' "Allah
için üzerine söz terettüp eden fena bir durum görür, fakat hiç ağzını açmaz.
Cenâb-ı Hak kıyâmet günü kendisine sorar: ‘Şu falanca şey hakkında gerçeği
söylemekten seni ne alıkoydu?' O kul cevap verir: ‘Halk korkusu!' Allah o zaman
şöyle der: ‘Asıl Benden korkman gerekirdi." (a.g.e.)

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar