Meleklerin Kanatları


Meleklerin Kanatları

Meleklerin
Kanatları:

 
Meleklerin kanatları vardır. "Gökleri ve yeri yaratan,
melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı olmak üzere elçiler yapan Allah'a
hamdolsun." (Fatır: 35/1) ayetinde onların kanatlı olduklarından bahsedilir.
Fakat bu kanatların mahiyeti nedir? Bir kuş veya tayyare kanatları gibi bir şey
midir? Yahut bildiğimizkanat çeşitlerinden ayrı mıdır? Bu hususta ayet ve
hadislerde verilmiş malumat yoktur. Bu hususlar, aslında bilemeyeceğimiz ve
bilsek de bir faide hasıl olmayacak meselelerdir. Kur'an-ı kerim'in veya hadis-i
şerif'in tafsilat vermediği, aklın düşünmekle bulamayacağı sahalarda yapılacak
en doğru hareket: Allah indinde hakikat ne ise ona inandım demek ve böyle
meseleleri fazla araştırmamaktır.

[1]  

Buhari ve Müslim'in rivayetine göre Rasulullah (s.a.v.)
Cibril'i altıyüz kanatlı iken görmüştür.[2] 

Kur'an-ı Kerim'de meleklerin "kanatlı" oldukları
belirtilir.

"Gökleri ve yeri yoktan var eden, melekleri
ikişer, üçer ve dörder kanatlı elçiler yapan Allah'a hamd olsun. O, yaratmada
dilediğine artırır. Muhakkak ki Allah her şeye kaadirdir."
(Fâtır: 35/1)

Bu ayetten anlıyoruz ki, meleklerin, nurânî
mahiyetlerine uygun (yaptıkları iş ve vazifelerine göre) ikişer, üçer, dörder
kanatları vardır. Ancak; gayb (görülmeyen) âlemden olan, maddî kesâfetten
soyutlanmış, mahiyeti bilinmeyen melekleri kuşlar gibi kanatlı, maddî varlıklar
olarak tasavvur etmek, yanlış bir anlayıştır. Çünkü onlar Allah Teâlâ'nın irade
ve takdiri ile bizim gözlerimizle görülecek şekilde yaratılmamış, Kur'an-ı
Kerim'de bu konuda açık bilgi verilmemiştir. Sözü edilen kanat, meleğin
yaratılış gayesi ve nurânî mahiyeti ile bağdaşan, vazifelerini en süratli bir
şekilde yerine getirmelerine delalet eden manevî bir kanat, bir kuvvet ve
iktidar sembolüdür. Bu söz,
temsilî ve mecazî bir ifade tarzıdır.  

Kur'an'da kanat anlamına gelen "cenah"
kelimesi, kuşların kanatları gibi somut ve maddî varlık anlamına alınabileceği
gibi, manevî varlıkların görevlerini en serî şekilde yapabilmelerini sağlayan
kudretin sembolü olarak da anlaşılabilir. Kuşlar için kanat, nesneler için taraf
anlamına gelen "cenah" kelimesi, insan için kullanıldığında "el" anlamına
gelir. Nitekim Cenab-ı Hakk'ın Hz. Peygamberimiz'e "Mü'minlere kanat ger"
(Hıcr: 15/88; Şuarâ: 26/285) emri, onları "himaye et" anlamındadır. Din ve dünya
ilimlerine sahip olan bir kimseye, mecazen "zü'l-cenâhayn/iki kanat sahibi"
dendiği gibi, anaların çocukları için şefkat ve merhamet kanatlarından 
bahsedilir. "Çocukların ana babaları üzerlerine kanat germeleri" (İsrâ:
17/24) istenir. Hıristiyanlar ise melekleri, bir kuş gibi kanatlı olarak düşünür
ve tasvir ederler. Onların İslâm itikadından ayrıldıkları bir husus da budur.[3] 

 

[1]
A. Lütfi Kazancı, İslam Akaidi, Marifet Yayınları: 95.

[2]
Ahmed Muhammed Davud, Akidetu't-Tevhid, Ravza Yayınları: 55.

[3]
Ahmed Kalkan, Kur'an Kavram Tefsiri.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar