HAZENE-İ CEHENNEM...


HAZENE

HAZENE-İ CEHENNEM

 

"Hazene", muhafız, bekçi cehennem
kapısının bekçi ve görevlileri manasına gelen "hâzin"in çoğuludur.
Sonsuz kudret sahibi olan yüce Rabbimiz,
dilediği herşeyi, hiçbir kimseye ihtiyaç duymadan sadece "ol" demekle
yapabildiği halde, hikmeti gereği birçok meleği çeşitli vazifelerle
görevlendirmiştir. "Hazene-i Cehennem" de bu görevlilerden bazılarıdır. Bunu
Kur'ân-ı Kerîm'in: "Cehennemde görev yapanları ancak meleklerden kıldık"
(el-Müddessir: 74/31) âyetinden anlamak mümkündür.

Rabbimiz bize, cehennemde görevli
bekçilerin sayısının on dokuz olduğunu bildirmektedir.

"Biliyor musun sakar (cehennem) nedir?
O, ne geri bırakır ne de
azabdan vazgeçer. İnsanın derisini kavurur. Üzerinde görevli on dokuz (melek)
vardır." (el-Müddessir:
74/27-30)

Kur'ân'ın verdiği bu on dokuz rakamı
üzerinde durup, çeşitli yorumlarda bulunanlar eksik değildir. Oysa Kur'ân'ın
kendisi bunun hikmetini yukarda geçen âyetin devamında şöyle açıklamaktadır:

"Onların sayısını inkârcılar için
sadece bir imtihan (vesilesi) yaptık ki, böylelikle kendilerine kitap verilenler
kesin bir bilgiye sahip olsun, iman edenlerin imanını artırsın; hem kendilerine
kitap verilenler hem de mü'minler şüpheye düşmesinler; kalblerinde hastalık
bulunanlarla kâfirler: Allah bu misâlle ne demek istemiştir ki desinler."
(el-Müddessir: 74/31)

Demek ki, inkârcılar ve kalbinde
hastalık bulunanlar "Bu sayıdan ne murad edilmiş" derler ve muhtemelen; "ondokuz
kişi cehennemliklere nasıl güç yetirecek?" şeklinde konuyu küçümsemek isterler.
Belki de bu görevlilerin, Allah'ın kendilerine büyük bir güç verdiği meleklerden
olduğunu düşünemiyorlar. Böyle bir ihtimale Cenab-ı Allah'ın cevabı:

"Ey inananlar! Kendinizi ve ailenizi,
yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. Üzerinde iri yapılı, kaba ve
sert tabiatlı, Allah'ın kendilerine verdiği buyruklarına baş kaldırmayan,
kendilerine emredileni yerine getiren melekler vardır."
(et-Tahrîm : 66/6)
Öyle melekler ki, yalvarıp yakarma,
ağlayıp sızlama onları etkilemez, görevlerini yapmaktan bir nebze olsun
alıkoymaz.

"Hazene-i cehennem"in önde gelen ismi
Mâlik'tir. Kur'ân, cehennemliklerin çektikleri azaptan kurtulmak için:

"Ey Mâlik (dile de) Rabbin bizim
işimizi bitirsin! Diye seslenirler. Mâlik de, siz böyle kalacaksınız, der."
(ez-Zuhruf: 43/77)
Peygamber (s.a.s) de, rüyasında kendisine cehennem
ehlinin durumu gösterilirken, önündeki ateşi yakmakla meşgul birine gözü
takılır. Kim olduğunu sorduğunda: "Cehennem bekçisi Mâlik'tir" cevabını
alır.[1]

Kur'an'da İnkâr edenleri bölük
bölük cehenneme sürülecekleri, kapıların açılacağı ve cehennem bekçilerinin
onlara, "Size, içinizden Rabbinizin ayetlerini okuyan ve bugüne
kavuşacağınızı ihtar
eden peygamberler gelmedi mi?"[2]
diyecekleri ifade
edilmektedir.

[3] 

Cehennem meleklerine "Zebani" denir.
Başındakine ise "Malik adı" verilir.[4]

 

[1]
Buhâri, Cenâiz: 93; Halid Erboğa, Şamil İslam Ansiklopedisi: 2/385-386.

[2]
Zümer: 39/71.

[3] Ahmet
Kalkan, Kur'an Kavram Tefsiri.

[4]
Ahmet Kalkan, İslam Akaid: 124.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar