Konuyla İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar


Konuyla İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar

Konuyla İlgili
Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar
 
1-  Hak Dini Kur'an Dili,
Elmalılı Hamdi Yazır, Azim Y. c. 1, s. 399-400
2-  Fî Zılâli'l Kur'an, Seyyid
Kutub, Hikmet Y. c. 1, s. 227-229
3-  Tefsîr-i Kebir (Mefâtihu'l-Gayb),
Fahruddin er-Râzî, Akçağ Y. c. 3, s. 404-405
4-  Hadislerle Kur'ân-ı Kerim
Tefsiri, İbn Kesir, Çağrı Y. c. 2, s. 523-527
5-  El-Câmiu li-Ahkâmi'l-Kur'an,
İmam Kurtubî, Buruc Y. c. 2, s. 301
6-  El-Mîzân Fî Tefsîri'l-Kur'an,
Muhammed Hüseyin Tabatabâî, Kevser Y. c. 1, s. 376
7-  Kur'ân-ı Kerim Şifa
Tefsiri, Mahmut Toptaş, Cantaş Y. c. 1, s. 242-244
8-  Yüce Kur'an'ın Çağdaş
Tefsiri, Süleyman Ateş, Yeni Ufuklar Y. c. 1, s. 230
9-  Kur'an Ansiklopedisi,
Süleyman Ateş, KUBA Y. C. 13, s. 350-359
10- Millet, Milliyetçilik ve
Irkçılık, Kemal Solak, Şelale Y.
11- Millet-i İbrahim, Ebû
Muhammed bin Ahmed, Ebâbil Y.
12- Milletlerin Yokoluş
Sebepleri, Veysel Özcan, Mirfak Y. 
13- Milletlerin İtibarı, Seyyid
Ahmet Arvasi, Burak Y.
14- Milliyetçi miyiz? Müslüman
mıyız? Mehmet Sümbül, Objektif Y.
15- Sömürgeciliğin İleri
Karakolu Milliyetçilik, Nedim Taner, Akabe Y.  
16- Milliyetçilik: Bir Din,
Carilton J.H. Hayes, İz Y.
17- Teori ve Pratikte
Milliyetçilik, Mustafa Tahhan, Risale Y.
18- Ulustan Ümmete, Mecid Arsan
Kilani, Pınar Y.
19- Çağdaş Fikir Akımları 1-3,
Muhammed Kutub, İşaret Y. 
20- Çağdaş Kavramlar ve
Düzenler, Ali Bulaç, Beyan Y.
21- İzmlerin Çöküşü ve İslâm'ın
Yükselişi, Mehmet Emin Gerger, Şelale Y. 
22- İslâm Dünyası ve
Milliyetçilik, M. Gıyaseddin, Pınar Y.
23- Nasyonalizm Fitnesi,
Abdulfettah Mazlum, Fıtrat Y.
24- Osmanlı İmparatorluğunda
Sosyalizm ve Milliyetçilik (1876-1923), Mete Tunçay, İletişim Y.
25- Türk Milliyetçiliği ve
Batılılaşma, Ezel Erverdi, Dergâh Y. 
26- Milliyetçilik Şuurumuz,
İsmail Çetin, Dilara Y.
27- Kültür Değişmesi ve
Milliyetçilik, Erol Güngör, Ötüken Neşriyat
28- İslâmiyet, Millet Gerçeği
ve Laiklik, Heyet, Aydınlar Ocağı Y.
29- Bediüzzaman ve
Milliyetçilik, Zekeriyya Yıldız, Timaş Y.
30- Bediüzzaman'ın Görüşleri
Işığında İslâm ve Milliyetçilik, İsmail Mutlu, Mutlu Y.
31- Türkiye Cemaatçı
Milliyetçilik ve Nurettin Topçu, Süleyman Seyfi Öğün, Dergâh Y.
32- İslâm, Asabiyye,
Milliyetçilik, A. Ercüment Gedikli, Taşmedrese Y. 
33- Milletlerin Düzenine İlmî
Usuller, İbrahim Müteferrika, M.E.B. Y.
34- Millet ve Hükümdarlar
Tarihi, Taberi; terc Zakir k. Ugan, Ahmet Temir, M.E.B. Y.
35- Kur'an'da Siyasî Kavramlar,
Vecdi Akyüz, Kitabevi Y. s.172-175
36- İslâm'ın Temel Kavramları,
Hüseyin K. Ece, Beyan Y. s. 414-415; 728-731, 47-50
37- Kelimeler Kavramlar, Yusuf
Kerimoğlu, İnkılab Y. s. 246-249
38- Şamil İslâm Ansiklopedisi,
(Ahmet Özalp), Şamil Y. c. 4, s. 192-194
39- Sosyal Bilimler
Ansiklopedisi, (Milliyetçilik), c. 3, s. 32-35
40- Metâlib ve Mezâhib,
Muhammed Hamdi Yazır, Eser Neşriyat, s. 35
41- İslâmî Terimler Sözlüğü,
Hasan Akay, İşaret Y. s. 306
42- Köşeli Yazılar
(Kavmiyetçilik), Mehmet Pamak, Denge Y. s. 178-181
43- Sulh Çizgisi, İbrahim
Canan, Şahsi Y. s. 70-72
44- İnsanları Tefrikaya Düşüren
Faktörler, Mahmut Balcı, İhtar Y. s. 43-48
45- (Ümmet:) Ümmet Bilinci,
Atasoy Müftüoğlu, Denge Y.
46- (Ümmet:) İlmî ve Siyasî
Tahliller, Molla Mansur Güzelsoy, Fıtrat Y. s. 15-35
47- (Ümmet:) Kur'an'da Temel
Kavramlar, Ali Ünal, Kırkambar Y. s. 532
48- (Ümmet:) Kur'an'da Siyasî
Kavramlar, Vecdi Akyüz, Kitabevi Y. s. 169-171
49- (Ümmet:) İslâm'ın Temel
Kavramları, Hüseyin K. Ece, Beyan Y. s. 728-730
50-İslâm'da Irkçılık ve
Milliyetçilik, Ahmed Naim Efendi, Şahsi Y.
51- Türkiye'de İslâm ve
Irkçılık Meselesi, M. Ertuğrul Düzdağ, Cihad Y.
52- Dünyayı Saran Nasyonalizm
Fitnesi, Abdülfettah Mazlum, Fıtrat Y. 
53- İslâm ve Milliyetçilik, Ali
Muhammed Nakavi, İran İslâmî Tebliğ Teşkilatı Y. 
54- Toplumsal Kimlik ve Millet,
Vahdettin Işık, Haksöz, sayı 56 (Kasım 95)
55- Millet Sevgisinin Önemi ve
Ölçüsü, Halil Atalay, Ribat, Aralık 2000
 

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar