Müteşâbihin Kısımları


Müteşâbihin Kısımları

Müteşâbihin Kısımları:

 

Râgıb el-İsfehani'nin yukarıdaki tasnifi dışında
da müteşâbihleri farklı tasnife tâbi tutanlar olmuştur. Genel olarak usûl
ulemâsı müteşâbihleri iki kısma ayırmışlardır:

1) Muhkemle mukayese edildiğinde mânâsı
bilinebilen âyetler.

2) Hakikatini bilmeye imkân bulunmayan âyetler (Lisanu'l-Arab,
13/505). Mücâhid bunları şöyle târif eder: "Muhkem âyetler helâl ve harama dâir
olan âyetlerdir. Müteşâbihler ise, bazısı bazısını tasdik ve tefsir eden
ayetlerdir." (Buhârî, 6/41). İbn Ebi Hatim de Ali b. Ebi Talha tarikiyle İbn
Abbas'dan şöyle rivayet etmektedir: "Muhkemler nâsih, helâl, haram, hudud,
ferâiz, iman edip amel edilen hususlardır. Müteşâbihler ise, mensuh, mukaddem,
muahhar, emsal, yeminler ve iman edilip sâlih amel edilmeyen hususlardır. (El-İtkan
fî Ulûmi'l-Kur'an, 2/2)

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar