Hıristiyanlar Teslisi (Üçlü İlâh Anlayışını) Kabul Etmekle Kâfir Oldular


Hıristiyanlar Teslisi

Hıristiyanlar Teslisi (Üçlü İlâh Anlayışını) Kabul Etmekle Kâfir Oldular:

 
Bilindiği gibi, muharref
hıristiyanlık inancında Baba, Oğul, Rûhu'l-Kudüs'ten oluşan teslis inancı
başlıca akide esasıdır. Şimdiki tüm hıristiyanlara göre, teslisi kabul
etmeyenler hıristiyan sayılmazlar. Halbuki teslis, açık bir küfürdür; buna
inanan kimse kâfir ve müşrik olur:
"Ey ehl-i kitab! Dininizde
aşırı gitmeyin ve Allah hakkında, hak/gerçek olandan başkasını söylemeyin.
Mesih, ancak Meryem'in oğlu İsa'dır, (o) Allah'ın rasûlüdür; Meryem'e
ulaştırdığı  (‘kün=ol') kelimesi (nin eseri)dir. Allah tarafından (gelen) bir
ruhtur. Artık Allah'a ve peygamberlerine iman edin de ‘(İlâh) üçtür' demeyin.
Kendiniz için hayırlı olmak üzere bundan vazgeçin. Allah ancak bir tek ilâhtır.
O, çocuğu olmaktan münezzehtir. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. Vekil
olarak Allah yeter. Ne Mesih ve ne de Allah'a yakın melekler, Allah'ın kulu
olmaktan çekinirler. O'na kulluktan çekinip büyüklenen kimselerin hepsini
(Allah) yakında huzuruna toplayacaktır." (4/Nisâ, 171-172)
Hıristiyanlar, bir türlü
Allah'ın birliği (tevhid) inancına gelememiş, Allah ile peygamberin birbirinden
farkını anlayamamışlardır.  Hz.  Mûsâ  ve  Hz.  İsa,  ehl-i  kitaba  tevhid
inancını (İslâm'ı) getirdiği halde, sonradan sapan bu toplumlar Hâtemü'l-enbiyâ'nın
sağlam ve aydınlatıcı açıklamalarına rağmen, çoğu tevhidi kabul etmemişlerdir.
Hıristiyanlar: ‘baba, oğul ve rûhu'l-kudüs'ten ibaret olmak üzere Allah üçtür,
yahut, ‘Allah üç unsurdan meydana gelmiştir, bunların üçü de birbirinin aynıdır,
her biri tam ilâhtır ve üçü birden bir tek tanrıdır' diyerek saçmalamışlardır.
Yukarıdaki âyetler, onları,  gerçek  Allah  inancı  üzerinde  aydınlatmak  üzere
gelmiştir. Âyette Hz. İsa için "Allah'tan bir ruh" ve "Allah'ın
kelimesi" denilmiştir. Âl-i İmrân sûresinin 45-47. âyetlerinde ikinci vasıf
açıklanmış, bundan maksadın Allah'ın "kün=ol" demesinden ibaret
bulunduğu, Hz. İsa'nın mûcizevî bir şekilde yaratıldığı beyan edilmiştir. Meryem
sûresinin 17. âyetinden itibaren de birinci vasıf açıklanmış, "Rûh"un,
Cebrâil olduğuna işaret edilmiştir.
"Andolsun ‘Allah üçün
üçüncüsüdür (üç tanrının biridir)' diyenler kâfir olmuştur. Halbuki bir tek
ilâhtan başka hiçbir tanrı yoktur. Eğer diyegeldikleri (bu sözden)
vazgeçmezlerse içlerinden o kâfir olanlara çok acıklı bir azap vardır." (5/Mâide,
73)
Yüce Allah, bu âyetlerde
teslise inananların kâfir olduklarını açıkça beyan etmiştir. Kâfirler ve
müşrikler de cennete kesinlikle giremezler. Teslisi kabul etmeyenleri hıristiyan
saymayan bugünkü hıristiyanların cennete gideceğini ileri süren bazı profesörler
ve onların tilmizleri büyük bir yanılgının içindedirler; Allah'ın cenneti haram
kıldığı müşrik ve kâfirlere cenneti ikram etmek, kimsenin cür'et edebileceği bir
şey olmamalıdır.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar