Pavlus Tarafından Hıristiyanlığa Geçen Hususlar


Pavlus Tarafından Hıristiyanlığa Geçen Hususlar

Pavlus Tarafından Hıristiyanlığa Geçen Hususlar:
 
Aslî günah inancı: Bu inanca
göre, insanlar doğuştan günahkâr olarak dünyaya gelirler. Çünkü babaları Âdem
suç işlemiş, onun günahı, tüm insanlara tevârüs edip geçmiştir. Eski ahidde de 4
İncil'de de aslî günah inancı bulunmadığı halde, Pavlus tarafından bu bâtıl
anlayış, hıristiyan itikadına geçirilmiştir.
İsa'nın, beşer/insan ve
peygamber değil; tanrı olduğu,
Tanrı'nın İsa şeklinde
tecessüdü, insan bedenine girip insan yapısında olması,
İnsanların günahlarını
kurtarmak için Tanrı'nın oğlunu göndermesi, insan şeklinde bedenlenen oğul
tanrının insanlığı kurtarmak için kendini çarmıhta asılarak fedâ etmesi,  
Teslis inancı,
İsa'nın ölüler arasından
dirilerek kalkması ve insanları idare etmek için göğe çekilip babasının (Baba
Tanrının) sağına oturması,
Günahların papazlar önünde
itiraf edilerek onlar tarafından günah çıkarılıp, günahkârın bu şekilde affı,
Kitab-ı Mukaddes'te ve şeriatte
ısrarla yasaklanan domuz etinin helâl kabul edilmesi,
Hz. Mûsâ şeriatında önemli
şekilde emredilen Hz. İsa'nın da devam ettirdiği "sünnet olma"nın gereksiz
olduğu anlayışı, 
Suyun, abdest ve guslün
gereksizliği; hatta kötü olduğu,
Haftalık ibâdet gününün
Cumartesi yerine güneş gününe (Pazar) gününe değiştirilmesi,
Dinî törenlerde ve âyinlerde
Mitra dininden etkilenerek çokça mum vb. yakılarak mâbedin fazlaca
aydınlatılması, bütün bunlar Pavlus tarafından hıristiyanlığa geçirilmiştir. 

 Kilise tâlimleri ve hıristiyan
kaynaklarının hemen hepsi Pavlus'a, onun görüşlerine   veya onun yakınlarına
dayanmaktadır. Hz. İsa'dan çok kısa bir zaman sonra, hıristiyanlık, Hz. İsa'nın
getirdiği tevhid dini olmaktan çıkmış, Pavlus'un yorumları ile hak din vasfını
kaybedip teslis dinine dönüşmüştür. Günümüzün hıristiyanlığı, Hz. İsa'nın
getirdiği nizamdan, hak tevhid dini vasfından çok, Pavlus'un ve bu çizgideki
kilisenin yorumlarıdır.  

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar