Hıristiyanlara Göre Hz. İsa


Hıristiyanlara Göre Hz

Hıristiyanlara Göre Hz. İsa:
 
Hemen tüm hıristiyanlara göre
İsa, Tanrı'dır, Tanrı'nın oğludur. Bunun yanında İsa, İncillere göre aynı
zamanda peygamberdir de. "Ve kalabalıklar: Galile'nin Nâsıra şehrinden İsa
peygamber budur, dediler." (Matta, 21/11). Hz. İsa'nın bir mûcizesi anlatılırken
Luka İncili'nde şunları görüyoruz: "Herkesi korku aldı ve aramızda büyük bir
peygamber çıktı ve Allah kendi kavmini ziyaret etti, diyerek Allah'a
hamdediyorlardı." (Luka, 7/16). "Bir kimse, aynı zamanda hem tanrı, hem de
peygamber nasıl olur?" demeyin. "Akıl ve mantığı bırakmadan hıristiyanlık
anlışılmaz" der papazlar. Hem yaratılmış, ölümlü âciz ve muhtaç bir insan; hem
de herşeye kudreti yeten bir tanrı nasıl olunuyorsa o da öyle oluyor.    
Aslında İncillere göre de İsa
bir kuldur; Allah'ın kulu: "İşte, benim seçtiğim kulum; Canımın kendisinden râzı
olduğu sevgilim; Rûhumu onun üzerine koyacağım, Ve milletlere hükmü ilân
edecektir." (Matta, 12/18). "Ve dokuzuncu saate doğru, İsa: ‘Eli, Eli lama
sabaktani?' , yani ‘Allah'ım, Allah'ım, beni niçin bıraktın?' diye yüksek sesle
bağırdı." (Matta, 27/46 ve Markos, 15/34) Bu ifadeye göre, İsa Allah'a kendisine
niçin yardım etmediğini sorarken "Allah'ım,
Allah'ım!" demektedir. Hiç kendisi tanrı olan biri böyle söyler mi?
İsa, devamlı olarak, hatta
bütün gece boyunca Allah'a ibadet ederdi: "Ve İsa, şâkirtleri kayığa binmeğe
ve halkı salıverinceye kadar kendisinden önce karşı yakaya geçmeğe zorladı. Ve
halkı salıverdikten sonra, duâ etmek için dağa ayrıca çıktı; akşam olunca, orada
yalnız başına idi." (Matta, 14/22-23) "Onları uğurladıktan sonra, duâ etmek için
dağa gitti." (Markos, 6/46) "Ve vâki oldu ki, o günlerde İsa dua etmek için dağa
çıktı; bütün geceyi Allah'a duâ ile geçirdi." (Luka, 6/12)
"Ve vâki oldu ki, İsa yalnız
başına duâ ederken, şâkirtleri yanında idi; onlara sorup dedi: Halkın dediğine
göre ben kimim? Onlar da cevap verip dediler: Vaftizci Yahya'dır; başkaları:
İlya'dır; ve başkaları da; Eski peygamberlerden biri kıyam etti, diyorlar.
Onlara dedi: Ya siz ben kimim dersiniz? Petrus cevap verip dedi: Allah'ın
Mesihisin. İsa da bunu kimseye söylemesinler diye onlara tenbih ederek emretti."
(Luka, 9/18-21)
"O zaman İsa onlarla beraber
Getsemani denilen bir yere gelerek, şakirtlerine dedi: Ben şuraya gidip dua
edinceye kadar siz burada oturun." (Matta, 26/36) (Ve yine bkz. Luka, 11/1)
Duâ bir  ibâdettir.  Zaten  özel  yere  çıkıp  duâ etmesi, namaz kıldığını
gösterir. Kur'an'a göre bütün peygamberler gibi Hz. İsa da tabii ki namaz
kılıyordu (19/Meryem, 31). İbadet etmek, kulluk alâmetidir; ilâhlık
özelliği değildir. Ama gel bunu hıristiyanlara anlat!   

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar