Sahur'a Kalkmak


Sahur

Sahur'a Kalkmak:
 
Malik b. Enes (r.a)'den rivayet
edilen Hadis-i Şerif'te Resul-u Ekrem (s.a.s)'in: "Sahur yemeği yiyiniz. Çünkü
sahur yemeğinde bolluk (bereket) vardır" buyurduğu bilinmektedir. İmam-ı
Merginanî, bu hadis-i şerifi zikrettikten sonra:
"Müstehap olan sahur yemeğini
yemek ve onu geciktirmektir. Zira Resul-u Ekrem (s.a.s), "Üç şey mürsellerin
ahlakındandır: İftarda acele etmek; sahuru geciktirmek ve misvak kullanmak"
buyurmuştur. Ancak mükellef fecr-i sadık'ın durumu hakkında şüpheye düşerse,
haramdan kurtulmak için yemeyi, içmeyi terketmelidir (Merginanî, el-Hidâye,
I,129) diyerek konuya açıklık getirir. Şurası muhakkaktır ki; sahura kalkıp bir
şeyler yemek, oruç tutmak niyetiyle olur. Nitekim Fetevay-ı Hindiyye'de:
"Ramazan-ı Şerif ayında sahura
kalkmak bir niyettir. Necmüddin Neseî de böyle der. Ancak sahura kalkmak, sadece
o günün orucu için niyet hükmündedir. Başka bir günün orucu için niyet yerine
geçmez" (I,195) diye kaydedilir.
Sahurun delili, Ebû Davûd'un
dışındaki hadis imamlarının Hz. Enes (r.a)'den rivayet ettikleri hadistir.
Resulullah (s.a.s) "Sahura kalkın!. Çünkü sahurda bereket vardır" buyurdu.
Buradaki bereketten murad, ertesi günün orucuna kuvvet kazanmak veya sevabın
ziyadeliği olduğu söylenmiştir. Sahur, seher vaktinde yenilen yemektir". Bu
gecenin son altıda birindedir. İslâm alimlerinin sözlerinde bu sünnetin sadece
su ile yerine getirileceğini açık olarak görmedim. Ama hadisin zahiri bunu ifade
ediyor. Hadis, İmam Ahmed (r.a)'in rivayet ettiği "Sahurun hepsi berekettir. Onu
bırakmayın!. Velev ki biriniz bir yudum su olsun içsin. Çünkü sahura kalkanlara
Allah (c.c) ve melekleri salat eylerler" hadis-i şerifidir. Mükellef olan her
mümin sahura kalkma hususunda titiz olmak durumundadır. Bunun müstehap olduğunda
icma vardır. Meşru bir mazeret sebebiyle sahura kalkamayanların durumu
müstesnadır.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar